10 đề thi thử tiếng Anh 2016 các trường THPT có đáp án (KEY)

Đây là bài viết Website Đề Thi Thử chấm Net tổng hợp thành 1 file PDF gồm 10 đề thi thử tiếng Anh 2016 có đáp án (KEY) của 10 trường THPT trong nước mà website đã từng đăng tải đó là chuyên ĐH Vinh, chuyên Nguyễn Huệ ( Hà Nội ), Ngô Sĩ Liên (Bắc Giang), Lý Thái Tổ (Bắc Ninh), Yên lạc (Vĩnh Phúc), Hàn Thuyên (Bắc Ninh), Phạm Công Bình ( Vĩnh Phúc)

Mục đích giúp các bạn học sinh dễ dàng hơn trong việc tải hoặc in ra để theo dõi . Sắp tới đây, website sẽ tổng hợp thêm các đề thi thử thpt quốc gia môn tiếng Anh phần 2, phần 3. Có thể sẽ là các đề thi thử có đáp án chi tiết đi kèm.

File PDF phần 1 gồm 78 trang cả bìa

Link tải : https://drive.google.com/file/d/0Bz_06zqKhY5nbGZ2T3k0STlqVGM/

10 đề thi thử tiếng Anh 2016 các trường THPT có đáp án (KEY)

10 đề thi thử tiếng Anh 2016 các trường THPT có đáp án (KEY)

Danh sác các đề thi thử tiếng Anh có trong file tuyền tập

Đề thi thử tiếng Anh lần 2 năm 2016 THPT chuyên ĐH Vinh

Đề thi thử tiếng Anh 2016 chuyên ĐH Vinh lần 1 và đáp án

Đề thi thử tiếng Anh 2016 THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội lần 1

Đề thi thử tiếng Anh 2016 chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội lần 2

Đề thi thử tiếng Anh 2016 THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh lần 2

Đề thi thử tiếng Anh 2016 THPT Ngô Sĩ Liên, Bắc Giang lần 3

Đề thi thử môn Anh 2016 THPT Ngô Sĩ Liên, Bắc Giang lần 2

Đề thi thử môn Tiếng Anh năm 2016 THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc

Đề thi thử môn Anh năm 2016 THPT Hàn Thuyên lần 1

Đề thi thử môn tiếng Anh năm 2016 THPT Phạm Công Bình, Vĩnh Phúc

 

Mời quý thầy cô và các bạn học sinh tham khảo thêm 1 file PDF tổng hợp.

20 đề thi thử Toán 2016 các trường THPT có đáp án chi tiết

3.9/5 - (17 bình chọn)
LINK TẢI VỀ MÁY
Download