Đề thi thử tiếng Anh 2016 THPT Ngô Sĩ Liên, Bắc Giang lần 3

Với cấu trúc đề thi THPT Quốc Gia môn Anh của bộ GD gồm cả trắc nghiệm và tự luận đã được áp dụng trong năm 2015 thì khá mới mẻ với nhiều học sinh. Do đó, việc luyện tập trước các dạng chủ đề là cần thiết. Đề thi lần 3 năm 2016 của trường THPT Ngô Sĩ Liên tỉnh Bắc Giang đáp ứng được nhu cầu đó của các bạn sĩ tử. Bên cạnh 1 đề thi hay là đáp án và cả Barem chấm điểm phần viết đoạn luận văn chủ đề Biện pháp bảo vệ các loài động vật đang bị đe dọa. “In about 140 words, write about the measures for protecting endangered animals “. (1,5 điểm)

Question 8. – A: “John got married again.” – B: “Really? Who _____?”
A. with             B. at                C. to              D. about
Question 9. The child was told to _____ for being rude to his uncle.
A. excuse             B. apologize             C. forgive               D. confess
Question 10. Mai: “Wow, I’ve never seen such a nice cell phone, Nam” – Nam: “_____”.
A. Oh, I don’t know.              B. Thank you. I’m glad you like it.
C. You’re welcome.                 D. I agree with you.

WRITING: (2 điểm)
1. His jealousy increases with his love for her.
=> The more ___________________________________________
2. She became interested in wildlife conservation, so she joined Greenpeace.
=> But for_________________________________________________
3. They said that the explosion had been caused by mine.
=> The explosion __________________________________________
4. We’d prefer you not to smoke.
=> We’d rather ____________________________________________
5. Most students ignored what the teacher was saying.
=> Few __________________________________________________
PART II : In about 140 words, write about the measures for protecting endangered animals. (1,5 điểm)Đáp án Đề thi thử THPT Quốc Gia tiếng Anh 2016 THPT Ngô Sĩ Liên, Bắc Giang lần 3


3.2/5 - (4 bình chọn)
LINK TẢI VỀ MÁY
Download
Nếu link tải phía trên bị lỗi, các bạn có thể tải về bằng link dự phòng : Link Google | Dropbox Server