Cấu trúc IT IS/ WAS NOT UNTIL…THAT…

Cấu trúc It is/was not until…THAT… mãi cho đến (khi)…(thì)….mới… dùng để nhấn mạnh khoảng thời gian hoặc thời điểm mà một sự việc xảy ra. Là dạng bài tập thường gặp trong đề thi tiếng Anh. Với bài thi tự luận hay gặp ở dạng đề viết lại câu. Còn trong thi trắc nghiệm sẽ thuộc phần chọn câu đồng nghĩa hoặc tìm lỗi sai.

Bài viết này sẽ giới thiệu lý thuyết cách dùng, phân dạng cấu trúc it is not until/ it was not until qua các ví dụ cụ thể và bài tập vận dụng có đáp án. Học sinh chắc chắn sẽ nắm vững kiến thức phần ngữ pháp tiếng Anh liên quan qua bài học này.

* Cấu trúc It is/ was not until…that… 2 dạng thường gặp

 

Dạng 1

IT + IS/ WAS + NOT UNTIL + CỤM TỪ (thời gian) + THAT + S + V + O

Ex:
– It was not until LAST WEEK that they came back home
(mãi cho đến tuần trước (thì) họ mới về nhà)

 

Dạng 2:

IT + IS/ WAS + NOT UNTIL + S V O + THAT + S + V + O

Ex:
– It was not until HE WAS 20 that he started writing
(Mãi cho đến khi hắn 20 tuổi (thì) hắn mới bắt đầu viết lách)

Thường thì sách hay bài tập chỉ xét QUÁ KHỨ nên cho tất cả là IT WAS cho gần gũi.

Cấu trúc này hay cho dạng VIẾT LẠI CÂU với câu gốc có UNTIL nối 2 câu – có dạng như sau:

– S + PHỦ ĐỊNH V + N + UNTIL + CỤM TỪ (thời gian) / S V O

=> IT + IS/ WAS + NOT UNTIL + S V O + THAT + S + V chia khẳng định + O

Ex:

– She DIDN’T ACCEPT his love until last month
(Cô ấy không chấp nhận tình yêu của anh ấy cho đến tháng trước)

=> It was not until last month that she ACCEPTED his love.
(mãi cho đến tháng trước thì cô ấy mới chấp nhận tình yêu của anh ấy)

– They DIDN’T SELL their house until the war took place.
(Họ không bán nhà cho đến khi chiến tranh nổ ra)

=> It was not until the war took place that they SOLD their house
(Mãi cho đến khi chiến tranh nổ ra thì họ mới bán nhà)

Một số lưu ý

  • It is not until…that S + V ( Chia ở thì hiện tại đơn)
  • It was not until…that S + V ( Chia ở thì quá khứ đơn)

Cấu trúc “It is/was not until…” phải nối với mệnh đề theo sau bằng “that” không dùng “when”

 

Các bạn dựa vào các ví dụ mẫu ở trên để làm bài tập củng cố kiến thức bên dưới. Ngoài ra có thể tải file PDF ở cuối bài viết để luyện tập thêm 20 bài tập viết lại câu tiếng Anh có đáp án với cấu trúc it is/was not until…THAT..

BÀI 1: Viết lại với IT WAS………….

1. The girl didn’t answer the boy until her birthday.
=>

2. The child didn’t go to bed until the midnight.
=>

3. The play didn’t begin until all the seats were full.
=>

4. The supplies didn’t reach the front until the army were almost defeated.
=>

Đáp án bài tập với cấu trúc It was not until…that…

1. It was not until the girl’s birthday that she answered the boy.
2. It was not until the midnight that the child went to bed.
3. It was not until all the seats were full that the play began.
4. It was not until the army were almost defeated that the supplies reach the front.

3.9/5 - (9 bình chọn)
LINK TẢI VỀ MÁY
Download
  • Add Your Comment