Đề thi thử tiếng Anh 2016 chuyên ĐH Vinh lần 1 và đáp án

Đề thi thử tiếng Anh 2016 chuyên ĐH Vinh lần 1. Đề thi thử môn Tiếng Anh chuyên Đại Học Vinh lần 1 năm 2016 gồm 2 phần: trắc nghiệm 64 câu, tự luận có 2 phần viết: viết lại câu và viết đoạn văn theo các gợi ý cho trước. Đề thi hay và bám sát cấu trúc môn tiếng anh 2016 của Bộ GD. Từ trước đến nay, đề thi thử THPT chuyên ĐH Vinh là 1 trong số những đề thi mà website DeThiThu.Net đăng tải nhanh nhất và không bỏ sót môn nào bởi tính sát thực và cực chất của đề thi.

Link tải file PDF đề thi + đáp án :  https://drive.google.com/file/d/0Bz_06zqKhY5nTEFTa1dQUGFFX00/

Với năm 2016.Các bạn có thể tham khảo thêm đề thi thử các môn thi khác của trường chuyên ĐH Vinh:

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Toán 2016 chuyên ĐH Vinh lần 1

Đề thi thử môn Hóa 2016 THPT chuyên ĐH Vinh lần 1

Theo đánh giá chung, đề thi thử tiếng Anh năm 2016 lần 1 chuyên ĐH Vinh khó hơn đề thi thử năm trước ( 2015) của trường .Mức độ bài đọc và câu hỏi từ vựng khó thở hơn với nhiều đối tượng học sinh.

Trích 1 số câu trong ĐỀ THI THỬ TIẾNG ANH CHUYÊN ĐH VINH lần 1 năm 2016

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part in each of the following questions

Question 3: The news should be put in the most noticeable place so that all the students can be well-informed.

A. suspicious popular            B. popular          C. easily seen               D. beautiful

Question 4: Parents regard facial and vocal expressions as indicators of how a baby is feeling.

A. read       B. translate              C. display                       D. consider

Question 5: I told her I understood what she was feeling as we were both after all in the same boat.

A. in a similar take   B. in a similar find     C. in a similar situation      D. in a similar case

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Question 24: My relative,                         you met yesterday, is an engineer.

A. whose      B. whom              C. that                             D. B and C are correct

Question 25: I                         the bell three times when he answered the door.

A. would ring        B. rang           C. had rung                   D. was ringing

Question 26: If Joe had practised tennis more when he was younger, he            able to play it then.

A. would be            B. would have been        C. will be        D.wouldn’t be

Question 27: All right, Johnny, it’s time you                        to bed.

A.are going to go        B. will be going    C. would go     D.went

 

Dưới đây là các ảnh chụp đề thi thử môn tiếng Anh chuyên ĐH Vinh năm 2016 và file PDF (ở cuối bài) để các thí sinh tải về in ra.

Đề thi thử tiếng Anh 2016 chuyên ĐH Vinh lần 1 và đáp án


Đề thi thử tiếng Anh chuyên ĐH Vinh lần 1 năm 2016Đáp án đề thi thử tiếng Anh 2016 chuyên ĐH Vinh lần 14.4/5 - (8 bình chọn)
LINK TẢI VỀ MÁY
Download
Nếu link tải phía trên bị lỗi, các bạn có thể tải về bằng link dự phòng : Link Google | Dropbox Server
  1. Nguyễn Ngọc Anh 21 Tháng Ba, 2016
   • Hữu Hùng Hiền Hòa 21 Tháng Ba, 2016
  2. Uyên 21 Tháng Ba, 2016
  3. Như Quỳnh Lê 3 Tháng Năm, 2016
   • Linh 18 Tháng Sáu, 2016
  4. Trần Thị Kim Oanh 28 Tháng Sáu, 2016

  Add Your Comment