Đề thi thử môn Anh 2016 THPT Ngô Sĩ Liên, Bắc Giang lần 2

Đề thi thử môn Anh 2016 của trường THPT Ngô Sĩ Liên, Bắc Giang lần 2 được ra theo cấu trúc đề thi thpt quốc gia môn Anh gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận có đáp án phù hợp cho các bạn sĩ tử tham khảo, ôn thi.

Trích 1 số câu trong đề thi thử môn Tiếng Anh lần 2 năm 2016 của trường THPT Ngô Sĩ Liên, Bắc Giang

Question 18: You should look up the meaning of the new in the dictionary _______ misuse it
A. so as to      B. to          C. so as not to     D. so that
Question19: ___________ is to give strangers your address.

A. What must never you do        B. That must never you do

C. That you must never do               D. What you must never do

Question21: They asked me a lot of questions, __________ I couldn’t answer.
A. most of which            B. of which most          C. most of that        D. of that most

Đề thi thử môn Anh 2016 THPT Ngô Sĩ Liên, Bắc Giang lần 2

Đề thi thử môn Anh 2016 THPT Ngô Sĩ Liên, Bắc Giang lần 2

3.8/5 - (5 bình chọn)
LINK TẢI VỀ MÁY
Download
Nếu link tải phía trên bị lỗi, các bạn có thể tải về bằng link dự phòng : Link Google | Dropbox Server