Đề thi thử tiếng Anh 2016 THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội lần 1

Đề thi thử tiếng Anh 2016 trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội lần 1 được ra theo cấu trúc Bộ GD & ĐT. Đáp án đầy đủ trắc nghiệm lẫn tự luận. Có barem điểm chấm bài phần viết đoạn văn “There is a general increase in anti-social behaviours and lack of respect for others. What are the causes and solutions?” ( Tạm dịch : Có sự gia tăng các hành vi chống đối xã hội và thiếu tôn trọng người khác. Nguyên nhân và giải pháp là gì? )

Trích 1 số câu tự luận viết lại câu trong đề

 1. She never seems to succeed, even though she works

€ However                                                                                                                                                     

 1. “I’m sorry I didn’t phone you earlier”. Jill

€ Jill apologized                                                                                                                                            

 1. Without Jack’s help, I wouldn’t have been able to move the

€ If                                                                                                                                                                 

 1. Immediately after his arrival home, a water-heater

€ Hardly                                                                                                                                                         

 1. People believe that the Chinese invented paper in 105 D.

€ Paper                                                                                                                                                          

Một số câu trắc nghiệm

Question 36: He                in me on the understanding that I wouldn’t tell anyone else.

A. confined     B. disclosed            C. confessed                  D. confided

Question 37: That’s the trouble with the night shift. It                your private life too much.

A. breaks in             B. breaks into            C. breaks through          D. breaks up

Question 38: They were                 for smuggling jewellery into the country.

A. warned           B. arrested        C. judged                       D. accused

Question 39: The construction of the new road is                 winning the support of local presidents.

A. reliant on          B. thanks to       C. responsible for           D. dependent on

 

Đề thi thử tiếng Anh 2016 THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội lần 1

Đáp án đề thi thử tiếng Anh 2016 THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội lần 1

 

Quý thầy cô và các bạn có thể theo dõi nhiều hơn các đề thi thử môn tiếng Anh được cập nhật liên tục tại chuyên mục : ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH

4.2/5 - (5 bình chọn)
LINK TẢI VỀ MÁY
Download
Nếu link tải phía trên bị lỗi, các bạn có thể tải về bằng link dự phòng : Link Google | Dropbox Server
  1. Thu Thảo 21 Tháng Ba, 2016
  2. ngân 24 Tháng Ba, 2016

  Add Your Comment