Chào bạn! Hãy ghé thăm Website www.DeThiThu.Net mỗi ngày bạn nhé.Chúng mình cập nhật đề thi thử Đại Học - THPT Quốc Gia liên tục đó!

Đề thi thử tiếng Anh 2016 chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội lần 2

Đề thi thử chấm Net gửi tới sĩ tử và thầy cô Đề thi thử tiếng Anh 2016 chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội lần 2 . Kỳ thi thử lần 2 của trường được tổ chức vào cuối tháng 3 năm 2016. Đề thi thử tiếng Anh của trường được ra theo cấu trúc của Bộ GD & ĐT gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận. Đáp án kèm theo có cả phần barem chấm điểm câu luận.

Trích 1 số câu trong Đề thi thử THPT Quốc Gia môn tiếng Anh của trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội lần 2 năm 2016

Question 6: He suddenly saw Sue ___________ the room. He pushed his way ___________ the crowd of people to get to her.

A. across…through    B. over…through   C. across…across    D. over…along

Question 7: Sportsmen __________ their political differences on the sports field.

A. take place    B. keep apart    C. take part     D. put aside

Question 8: __________, they slept soundly.
A. Hot though was the night air               B. Hot though the night air was
C. Hot although the night air was             D. Hot the night air as was

Question 9: I’m _________ you liked the film. I thought it was rather __________.

A. surprise / disappoint                         B. surprised / disappointed
C. surprising / disappointed                 D. surprised / disappointing

 

SECTION B: WRITING (2 points):

Part I: 5 questions x 0.1 = 0.5 points;   Part II: 1.5 points
I. Finish each of the following sentences in such a way that it means the same as the sentence printed before it. Write your answers on your answer sheet.
1. The milkman appears to be running away from your fierce dog.
It looks as if ____________________________________________

2. People say he won a lot of money on the lottery.
He
____________________________________________________________
3. “I won’t answer any questions,” said the arrested man.
The arrested man
___________________________________________________________

4. Even though some events were cancelled, thousands of people attended the festival.
Despite _______________________________________________________

5. Your silly questions distracted me.
You drove _____________________________________________
II. In a composition of about 200 words, write about the harmful as well as the beneficial effects of advertising. Write your composition on your answer sheet.

Hình ảnh Đề thi thử tiếng Anh 2016 chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội lần 2

Đáp án đề thi thử tiếng Anh 2016 chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội lần 2 

Mời thầy cô và các bạn học sinh tham khảo thêm Đề Thi Thử THPT Quốc Gia lần 2 năm 2016 các môn khác của trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội

Đề thi thử môn Toán 2016 chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội lần 2

Đề thi thử môn Lý năm 2016 THPT chuyên Nguyễn Huệ lần 2

Đề thi thử môn Hóa 2016 THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội lần 2

Đề thi thử môn Văn 2016 THPT chuyên Nguyễn Huệ lần 2

Đề thi thử tiếng Anh 2016 chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội lần 2
4.5 (90%) 6 votes

LINK TẢI VỀ MÁY
Download
Nếu link tải phía trên bị lỗi, các bạn có thể tải về bằng link dự phòng : Link Google | Dropbox Server

Thông tin tác giả

Hữu Hùng Hiền Hòa

Chào bạn.Mình là Hùng, là người trực tiếp quản lý Blog chia sẻ đề thi này.Mình rất vui khi bạn đã ghé thăm dethithu.net. Mọi yêu cầu, thắc mắc, cần hỗ trợ giải đáp các câu hỏi, bài tập liên quan đến đề thi, các bài viết ở dethithu.net. Bạn vui lòng gửi 1 bình luận ở bài viết để được hỗ trợ chi tiết, cụ thể

GỬI BÌNH LUẬN