Đề thi thử tiếng Anh 2016 chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội lần 2

Kỳ thi thử lần 2 năm học 2016 của trường chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội được tổ chức vào cuối tháng 3 năm 2016. Đề thi thử tiếng Anh của trường được ra theo cấu trúc mới của Bộ GD & ĐT đánh giá học sinh lớp 12 cả về ngữ pháp và từ vựng thông qua phần tự luận viết đoạn văn ngắn 200 từ.Đáp án kèm theo của trường có cả phần barem chấm điểm câu luận để sĩ tử có thể so sánh, tính điểm số bài làm. Từ đó, rút ra kinh nghiệm, bài học cho bản thân và có lộ trình ôn tập các kiến thức trong thời gian tiếp theo phù hợp để có thể nâng cao điểm số 1 cách tối đa

Question 6: He suddenly saw Sue ___________ the room. He pushed his way ___________ the crowd of people to get to her.

A. across…through    B. over…through   C. across…across    D. over…along

Question 7: Sportsmen __________ their political differences on the sports field.

A. take place    B. keep apart    C. take part     D. put aside

Question 8: __________, they slept soundly.
A. Hot though was the night air               B. Hot though the night air was
C. Hot although the night air was             D. Hot the night air as was

Question 9: I’m _________ you liked the film. I thought it was rather __________.

A. surprise / disappoint                         B. surprised / disappointed
C. surprising / disappointed                 D. surprised / disappointing

 

SECTION B: WRITING (2 points):

Part I: 5 questions x 0.1 = 0.5 points;   Part II: 1.5 points
I. Finish each of the following sentences in such a way that it means the same as the sentence printed before it. Write your answers on your answer sheet.
1. The milkman appears to be running away from your fierce dog.
It looks as if ____________________________________________

2. People say he won a lot of money on the lottery.
He
____________________________________________________________
3. “I won’t answer any questions,” said the arrested man.
The arrested man
___________________________________________________________

4. Even though some events were cancelled, thousands of people attended the festival.
Despite _______________________________________________________

5. Your silly questions distracted me.
You drove _____________________________________________
II. In a composition of about 200 words, write about the harmful as well as the beneficial effects of advertising. Write your composition on your answer sheet.
Đáp án đề thi thử tiếng Anh 2016 chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội lần 2 

Mời thầy cô và các bạn học sinh tham khảo thêm đề lần 2 năm 2016 các môn khác của trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội

Đề thi thử môn Toán 2016 chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội lần 2

Đề thi thử môn Lý năm 2016 THPT chuyên Nguyễn Huệ lần 2

Đề thi thử môn Hóa 2016 THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội lần 2

Đề thi thử môn Văn 2016 THPT chuyên Nguyễn Huệ lần 2

4.5/5 - (6 bình chọn)
LINK TẢI VỀ MÁY
Download
Nếu link tải phía trên bị lỗi, các bạn có thể tải về bằng link dự phòng : Link Google | Dropbox Server
  • Add Your Comment