Học Sinh Việt

Chia sẻ thông tin tuyển sinh, cấu trúc đề thi; điểm chuẩn các trường đại học theo từng năm và các kiến thức cần thiết dành cho học sinh THPT tham khảo. Đặc biệt là sĩ tử chuẩn bị bước vào kỳ thi THPT Quốc Gia. Nội dung được cập nhật ưu tiên dựa trên mức độ cần thiết và yêu cầu của độc giả gửi về cho dethithu.net