150 câu trắc nghiệm chọn câu đồng nghĩa tiếng Anh (P1)

150 câu trắc nghiệm chọn câu đồng nghĩa tiếng Anh (P1) hay còn gọi là chọn câu có nghĩa không đổi (gần nghĩa) với câu gốc. Đây là kiến thức thuộc đề thi trắc nghiệm tiếng Anh 50 câu kỳ thi THPT Quốc Gia mà BGD đã công bố đề minh họa.Theo đó, đề thi sẽ gồm 3 câu chọn câu đồng nghĩa và 2 câu nối 2 câu đơn thành 1 câu ghép. Tài liệu phần 1 này gồm 26 trang  chia làm 5 đề, mỗi đề 50 câu. Vui lòng tải file PDF đầy đủ ở cuối bài viết

Giới thiệu : Đề minh họa môn Anh THPT Quốc Gia 2017 Bộ GD & ĐT

Đáp án đề minh họa môn tiếng Anh 2017 giải chi tiết

Trích 1 số câu từ tài liệu: 150 câu trắc nghiệm chọn câu có nghĩa không đổi (P1)

1. Eric is going to be very lonely living by himself in that remote area.
A. Eric will live by himself in that distant place and he will feel very lonely.
B. Eric enjoys being on his own, so living in that remote place won’t bother him much.
C. That area is very far from the city, so Eric will be alone most of the time.
D. Remote areas are often lonely to live in, but Eric enjoys the solitude.

2. You could hardly have decided on a less secure career than that of a novelist.

A. There are some careers that are not as secure as that of a novelist.

B. If it is security that you are after, you should try being a novelist.

C. In deciding to be a novelist, you have probably chosen the least secure career possible.
D. There are probably better ways of securing your future than becoming a novelist.

6. Having prepared for the worst, they were pleasantly surprised to find themselves bypassed by the
hurricane.

A. Even if the hurricane had hit them, they wouldn’t have been affected much.
B. It was such a relief when the hurricane did not strike them, though they had prepared for the worst.
C. Had they not made such extensive preparations, they would have suffered even worse damage.
D. While they had made preparations for the hurricane, it was still a relief that they did not suffe
damage.
7. In Nepal, literacy increased by approximately 40 percent from the early 1950s to the end of the
century.

A. 40 percent of the people of Nepal became literate during the latter half of the 20th century.

B. At the end of the 20th century, about 40 percent of the Nepalese were literate, much higher than in the
early 1950s.
C. About 40 percent more of the Nepalese population became literate during the second half of the 20th
century.
D. From the middle to the end of 20th century, only about 40 percent of Nepalese people could read and
write.

150 câu trắc nghiệm chọn câu đồng nghĩa tiếng Anh

Trắc nghiệm tiếng Anh chọn câu có nghĩa không đổi

Trắc nghiệm tiếng Anh chọn câu gần nghĩa với câu gốc
Mời quý thầy cô và các bạn học sinh tham khảo thêm TÀI LIỆU ÔN THI TIẾNG ANH khác.

50 câu trắc nghiệm từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh hay có đáp án

180 câu bài tập từ đồng nghĩa, trái nghĩa tiếng Anh hay đáp án giải thích

250 câu trắc nghiệm từ vựng tiếng Anh có đáp án ôn thi THPT Quốc Gia

30 bài đọc đục lỗ tiếng Anh cực hay đáp án giải thích chi tiết (P1)

25 bài đọc đục lỗ tiếng Anh hay giải thích chi tiết đáp án (P2)

100 câu trắc nghiệm giới từ tiếng Anh có đáp án

Cụm động từ (PHRASAL VERBS) thông dụng cần học cho thi THPT Quốc Gia

3.6/5 - (8 bình chọn)
LINK TẢI VỀ MÁY
Download
Nếu link tải phía trên bị lỗi, các bạn có thể tải về bằng link dự phòng : Link Google | Dropbox Server
  • Add Your Comment