250 câu trắc nghiệm từ vựng tiếng Anh có đáp án ôn thi THPT Quốc Gia

Tài liệu 250 câu trắc nghiệm từ vựng tiếng Anh có đáp án phục vụ cho các bạn học sinh, sĩ tử ôn thi THPT Quốc Gia lẫn sinh viên ôn thi TOEIC

Vì tài liệu có khá nhiều trang nên các bạn vui lòng tải file PDF ở cuối bài viết để có thể xem đầy đủ hơn.

3. …….what he says, he wasn’t even there when the crime was committed.
A. Following         B. According to          C. Hearing      D. meaning
4. he has impressed his employers considerably and …………he is soon to be promoted.

A. nevertheless          B. accordingly          C. yet        D. eventually
5. He gave his listeners a vivid……….. of his journey through Peru.
A. account         B. tale         C. communication        D. plot
6. Will you be taking my precious experience into………… when you fix my salary?
A. possession     B. account     C. mind       D. scale
7. The policeman stopped him when he was driving home and…………. him of speeding.

A. charged  B. accused   C. blamed  D. arrested

 

Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo thêm nhiều TÀI LIỆU ÔN THI TIẾNG ANH hay khác mà Website đã đăng tải
100 câu bài tập tiếng Anh dạng viết lại câu cực hay có đáp án
180 câu bài tập từ đồng nghĩa, trái nghĩa tiếng Anh hay đáp án giải thích
Cụm động từ (PHRASAL VERBS) thông dụng cần học cho thi THPT Quốc Gia
30 đoạn luận văn mẫu Tiếng Anh hay luyện thi THPT Quốc Gia
84 cấu trúc câu trong tiếng Anh hay gặp

4.5/5 - (10 bình chọn)
LINK TẢI VỀ MÁY
Download
Nếu link tải phía trên bị lỗi, các bạn có thể tải về bằng link dự phòng : Link Google | Dropbox Server
    1. Bst Quan 5 Tháng Sáu, 2022

    Add Your Comment