Đề thi thử môn Sinh THPT Quốc Gia 2016 số 1 ( Đáp án chi tiết )

Đây là ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN SINH 2016 số 1 thuộc serie ĐỀ THI THỬ MÔN SINH HỌC NĂM 2016 do website Đề Thi Thử chấm Net đăng tải phục vụ sĩ tử thi năm 2016.

Download Full file PDF 15 trang cả đề thi và đáp án chi tiết : http://www.mediafire.com/?7p6282vh555x5a2

Trích một số câu trong đề thi thử

Câu 1:  Bằng phương pháp tế bào học, người ta xác định được trong các tế bào sinh dưỡng của một cây đều có 60 nhiễm sắc thể và khẳng định cây này là thể ngũ bội (5n). Cơ sở khoa học của khẳng định trên là

A. số nhiễm sắc thể trong tế bào là bội số của 5 nên bộ nhiễm sắc thể 1n = 12 và 5n = 60.

B. cây này sinh trưởng nhanh, phát triển mạnh và có khả năng chống chịu tốt.

C. các nhiễm sắc thể tồn tại thành cặp tương đồng gồm 2 chiếc có hình dạng, kích thước giống nhau.

D. khi so sánh về hình dạng và kích thước của các nhiễm sắc thể trong tế bào, người ta thấy chúng
tồn tại thành từng nhóm, mỗi nhóm gồm 5 nhiễm sắc thể giống nhau về hình dạng và kích thước.

Câu 2: Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, ở kỉ Tam điệp (Triat) có lục địa chiếm ưu thế, khí hậu khô. Đặc điểm sinh vật điển hình ở kỉ này là:

A. Cây hạt trần ngự trị. Phân hoá bò sát cổ. Cá xương phát triển. Phát sinh thú và chim.

B. Cây hạt trần ngự trị. Bò sát cổ ngự trị. Phân hoá chim.

C. Dương xỉ phát triển mạnh. Thực vật có hạt xuất hiện. Lưỡng cư ngự trị. Phát sinh bò sát.

D. Phân hoá cá xương. Phát sinh lưỡng cư và côn trùng.

Câu 3:  Trong các mối quan hệ duy trì trạng thái cân bằng trong quẫn xã, mối quan hệ thể hiện vai trò rõ rệt nhất là:

A. Sinh vật này ăn sinh vật khác.                                 B. Kí sinh – vật chủ.

C. Ức chế – cảm nhiễm.                                                D. Cộng sinh.

Câu 4: Trong quần thể của một loài, xét 3 gen: gen 1 có 2 alen, gen 2 có 3 alen, gen 3 có 5 alen. Gen 1 và gen 2 đều nằm trên đoạn không tương đồng của NST X và các alen của 2 gen này liên kết không hoàn toàn. Gen 3 nằm trên NST thường. Tính theo lí thuyết số kiểu gen tối đa trong quần thể này là bao nhiêu ? Biết rằng không xảy ra đột biến.

A. 405                                  B. 27                                C. 270                              D. 15
Hình ảnh đề thi.

Đề thi thử môn Sinh THPT Quốc Gia 2016 số 1 ( Đáp án chi tiết )

Đề thi thử môn Sinh THPT Quốc Gia 2016 số 1 ( Đáp án chi tiết )

Đề thi thử môn Sinh THPT Quốc Gia 2016 số 1 ( Đáp án chi tiết )

Đề thi thử môn Sinh THPT Quốc Gia 2016 số 1 ( Đáp án chi tiết )

 

Hình ảnh đáp án 1 số câu.

Đề thi thử môn Sinh THPT Quốc Gia 2016 số 1 ( Đáp án chi tiết )

Đề thi thử môn Sinh THPT Quốc Gia 2016 số 1 ( Đáp án chi tiết )

Đề thi thử môn Sinh THPT Quốc Gia 2016 số 1 ( Đáp án chi tiết )

Đề thi thử môn Sinh THPT Quốc Gia 2016 số 1 ( Đáp án chi tiết )

4/5 - (23 bình chọn)