Đề thi thử THPT Quốc Gia 2016 môn Sinh số 2 đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2016 môn Sinh số 2 đáp án chi tiết

Đây là ĐỀ THI THỬ MÔN SINH HỌC NĂM 2016 số 2 nằm trong serie ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN SINH 2016  mà website Đề Thi Thử chấm Net sẽ đăng tải liên tục trong năm học 2005-2016 để phục vụ sĩ tử.Download Full file PDF đề thi và đáp ánhttp://www.mediafire.com/?1vaxjr65o7ydwam

Trích một số câu trong ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC ( THPT QUỐC GIA ) MÔN SINH số 2 năm 2016 này.

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2016 môn Sinh số 2 đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2016 môn Sinh số 2 đáp án chi tiết

Câu 8: Các nhà khoa học Việt Nam đã lai giống cây dâu tằm tứ bội với giống cây dâu tằm lưỡng bội tạo giống cây dâu tằm tam bội dùng cho chăn nuôi tằm mà không dùng trực tiếp giống dâu tằm tứ bội vì

A. giống tam bội thường hữu thụ nên cho cả lá và quả mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn giống tứ bội.

B. giống tam bội có khả năng chống chịu với điều kiện bất lợi của ngoại cảnh cao hơn giống tứ bội.

C. giống tam bội thường bất thụ nên có thời gian sinh trưởng dài cho năng suất lá cao hơn giống tứ bội.

D. giống tam bội có kích thước cơ quan sinh dưỡng lớn nên cho năng suất lá cao hơn giống tứ bội.

Câu 9: Nhiều thử nghiệm đã được tiến hành để đánh giá khả năng trí tuệ của con người. Sự đánh giá dựa vào các trắc nghiệm với các bài tập có độ khó tăng dần thông qua các hình vẽ, các con số và các câu hỏi. Chỉ số IQ được xác định bằng

A.  tổng trung bình của các lời giải được tính thống kê theo tuổi trí tuệ chia cho tuổi khôn và nhân 100

B.  tổng trung bình của các lời giải được tính thống kê theo tuổi khôn chia cho tuổi sinh học và nhân 100

C.   tổng trung bình của các lời giải được tính thống kê theo tuổi khôn chia cho tuổi trí tuệ và nhân 100

D.  tông trung bình của các lời giải được tính thông kê theo tuổi sinh học chia cho tuổi khôn và nhân với 100

Câu 10: Hiện tượng nào sau đây được gọi là hiện tượng lại tổ?

A. người có 3 đến 4 đôi vú.

B. phôi người giai đoạn 5 tháng có đuôi,

C. nguời đi xa trở về thăm quê hương, tồ tiên.

D. người có ruột thừa và nếp thịt ở khoé mắt.

Câu 11: Cho các phương pháp sau:

  1. Lai các dòng thuần có kiểu gen khác nhau.
  2. Gây đột biến rồi chọn lọc
  3. Cấy truyền phôi
  4. Lai tế bào sinh dưỡng
  5. Nhân bản vô tính ở động vật
  6. Tạo giống sinh vật biến đổi gen.

Trong các phương pháp kể trên có mấy phương pháp tạo giống mới?

A. 5

B.6.

C.3.

D.4.

Câu 12: Người ta có thể sử dụng dạng đột biến cấu trúc nào sau đây để loại bỏ những gen không mong muốn ra khỏi nhiễm sắc thể?

A.  Đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể.

B.  Đột biến mất đoạn nhiễm sắc thể.

C.  Đột biến đảo đoạn nhiễm sấc thể

D.   Đột biến lặp đoạn nhiễm sắc thể.

Câu 13: Nội dung nào không đúng với quy luật phân ly?

A. mỗi tính trạng được quy định bởi một cặp alen.

B. khi giảm phân cặp nhân tố di truyền phân ly đồng đều về các giao tử.

C. các cặp alen phân ly độc lập và tổ hợp tự do trong quá trình hình thành giao tử.

D. sự phân ly của cặp NST tương đồng dẫn đến sự phân ly của cặp alen tương ứng.

Trích hình ảnh đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2016 môn Sinh số 2 đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2016 môn Sinh số 2 đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2016 môn Sinh số 2 đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2016 môn Sinh số 2 đáp án chi tiết

Mời bạn xem và tải thêm

Đề thi thử môn Sinh THPT Quốc Gia 2016 số 1 ( Đáp án chi tiết )

3.6/5 - (5 bình chọn)
  • Add Your Comment