Đề thi thử môn Sinh Học 2017 sở GD & ĐT Bắc Ninh

Đề thi thử thpt quốc gia môn Sinh lớp 12 năm 2017 do phòng khảo thí và kiểm định sở GD tỉnh Bắc Ninh ra đề 40 câu trắc nghiệm có đáp án thời gian 50 phút làm bài theo cấu trúc đề thi minh họa môn Sinh 2017. Đây chắc chắn sẽ là tài liệu cực kỳ hữu ích dành cho sĩ tử thi khối B và tổ hợp môn KHTN.

Một số câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết môn Sinh trong đề thi

Câu 3: Theo quan niệm hiện đại, nhân tố nào sau đây có vai trò quy định chiều hướng tiến hóa ?

A. Đột biến.                      B. Các yếu tố ngẫu nhiên.
C. Di – nhập gen.             D. Chọn lọc tự nhiên.

Câu 5: Tiến hóa nhỏ là

A. quá trình biến đổi tần số alen.
B. quá trình biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể.
C. quá trình biến đổi kiểu hình.
D. quá trình biến đổi kiểu gen.

Câu 6: Ở người, bệnh bạch tạng do một gen lặn nằm trên NST thường quy định, bệnh máu khó đông do một gen lặn nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính X quy định. Ở một cặp vợ chồng, bên phía người vợ có bố bị bệnh máu khó đông, có bà ngoại và ông nội bị bạch tạng; bên phía người chồng có bố bị bạch tạng. Những người khác trong cả hai gia đình đều không bị hai bệnh này. Cặp vợ chồng này dự định chỉ sinh một đứa con, xác suất để đứa con này là con trai và không bị cả hai bệnh là

A. 31,25%.  B. 20,83%.  C. 41,67%. D. 62,5%.

Câu 7: Cho cây F1 dị hợp tử ba cặp gen tự thụ phấn, F2 xuất hiện 49,5% cây thân cao, quả đỏ : 6,75% cây thân cao, quả vàng : 25,5% cây thân thấp, quả đỏ : 18,25% cây thân thấp, quả vàng. Nếu hoán vị gen ở tế bào sinh noãn và tế bào sinh hạt phấn giống nhau thì tần số hoán vị gen của F1 là

A. 20%.  B. 10%. C. 30%. D. 40%.

Câu 8: Ở ruồi giấm, cơ thể cái bình thường có cặp NST giới tính là

A. XX.  B. XXX. C. XO. D. XY.

Câu 12: Đối với sinh vật, liên kết gen hoàn toàn làm

A. tăng biến dị tổ hợp, tạo nguồn nguyên liệu phong phú cho tiến hóa.
B. tăng số kiểu gen khác nhau ở đời sau, làm cho sinh vật đa dạng, phong phú.
C. tăng số kiểu hình ở đời sau, tăng khả năng thích nghi của sinh vật.
D. hạn chế biến dị tổ hợp, các gen trong cùng một nhóm liên kết luôn di truyền cùng nhau.

Câu 22: Bằng kĩ thuật chia cắt một phôi động vật thành nhiều phôi rồi cấy các phôi này vào tử cung của các con vật khác nhau có thể tạo ra nhiều con vật quý hiếm. Đặc điểm của phương pháp này là
A. tạo ra các cá thể có kiểu gen thuần chủng.
B. tạo ra các cá thể có kiểu gen đồng nhất.
C. các cá thể tạo ra rất đa dạng về kiểu gen và kiểu hình.
D. thao tác trên vật liệu di truyền là ADN và NST.

Câu 25: Trong quá trình sinh tổng hợp prôtêin, ở giai đoạn hoạt hóa axit amin, ATP có vai trò cung cấp năng lượng
A. để axit amin được hoạt hóa và gắn với tARN.
B. để cắt bỏ axit amin mở đầu ra khỏi chuỗi pôlipeptit.
C. để các ribôxôm dịch chuyển trên mARN.
D. để gắn bộ ba đối mã của tARN với bộ ba trên mARN.

Câu 33: Hậu quả về mặt di truyền khi cho giao phối cận huyết hoặc tự thụ phấn bắt buộc là

A. giảm tỉ lệ thể dị hợp trong quần thể.
B. tăng tần số đột biến gen.
C. tăng tỉ lệ thể dị hợp trong quần thể.
D. tạo sự đa dạng về kiểu gen.

Câu 39: Trong công nghệ gen, kĩ thuật gắn gen cần chuyển vào thể truyền được gọi là

A. thao tác trên plasmit.
B. kĩ thuật chuyển gen.
C. kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp.
D. thao tác trên gen.

Đáp án đề thi thử THPT Quốc Gia môn Sinh sở GD tỉnh Bắc Ninh năm 2017

Bạn nên tham khảo thêm 4 đề thi hay này.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Sinh Chuyên ĐH Vinh 2017 lần 1

Đề thi thử THPT QG môn Sinh 2017 chuyên ĐH Vinh lần 2

Đề thi thử THPT Chuyên ĐH Vinh môn Sinh lần 3 năm 2017

Đề thi thử môn Sinh 2017 THPT Chuyên ĐH Vinh lần 4

Rate this post
LINK TẢI VỀ MÁY
Download
Nếu link tải phía trên bị lỗi, các bạn có thể tải về bằng link dự phòng : Link Google | Dropbox Server
    1. hạnh 8 Tháng Sáu, 2017

    Add Your Comment