Đề thi thử môn Sinh THPT Quốc Gia 2016 lần 3 đáp án chi tiết

Đề thi thử môn Sinh THPT Quốc Gia 2016 lần 3 gồm 50 câu có đáp án giải thích chi tiết được ra theo cấu trúc đề thi THPT Quốc Gia môn Sinh mới của Bộ GD & ĐT

Trích 1 số câu trong đề thi thử môn Sinh Học năm 2016 lần 3

Câu 2. Đặc điểm di truyền của gen ngoài nhân
A. Kết quả lai thuận nghịch khác nhau, tính trạng biểu hiện đồng đều ở 2 giới.
B. Kết quả lai thuận nghịch giống nhau, con lai luôn biểu hiện tính trạng của mẹ
C. Kết quả lai thuận nghịch giống nhau, tính trạng biểu hiện đồng đều ở 2 giới.
D. Kết quả lai thuận nghịch khác nhau ở 2 giới
Câu 3. Theo dõi sự di truyền của 2 cặp tính trạng được quy định bởi 2 cặp gen và di truyền trội hoàn toàn. Nếu F1 có tỷ lệ kiểu hình 7A-B- : 8A-bb : 3aaB- : 2aabb thì kiểu gen của P và tần số vị gen là
A. AB/ab x AB/ab; hoán vị 2 bên với f = 25%
B. Ab/aB x Ab/aB; f = 8,65%
C. AB/ab x Ab/ab; f = 25%

D. Ab/aB x Ab/ab; f = 40%

Câu 4:  Thực chất của thường biến là?
A. Thay đổi kiểu gen, không thay đổi kiểu hình
B. Không thay đổi kiểu gen, không thay đổi kiểu hình
C. Không thay đổi kiểu gen, chỉ thay đổi kiểu hình
D. Thay đổi kiểu gen, thay đổi kiểu hình
Câu 5. Tần số của một loại kiểu gen nào đó trong quần thể được tính bằng tỉ lệ giữa
A. Số cá thể có kiểu gen đó trên tổng số cá thể của quần thể
B. Số lượng alen đó trên tổng số alen của quần thể
C. Số cá thể có kiểu gen đó trên tổng số alen của quần thể
D. Số lượng alen đó trên tổng số cá thể của quần thể

Đề thi thử môn Sinh THPT Quốc Gia 2016 lần 3 có đáp án chi tiết

Đề thi thử môn Sinh THPT Quốc Gia 2016 lần 3 có đáp án chi tiết

Đáp án chi tiết đề thi thử môn Sinh THPT Quốc Gia 2016 lần 3

Đáp án chi tiết đề thi thử môn Sinh THPT Quốc Gia 2016 lần 3

 

Mời quý thầy cô cùng các bạn xem và tải thêm các đề thi thử môn Sinh có đáp án giải thích chi tiết

Đề thi thử môn Sinh THPT Quốc Gia 2016 số 1 ( Đáp án chi tiết )

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2016 môn Sinh số 2 đáp án chi tiết

4.4/5 - (5 bình chọn)
LINK TẢI VỀ MÁY
Download
Nếu link tải phía trên bị lỗi, các bạn có thể tải về bằng link dự phòng : Link Google | Dropbox Server