Đề thi thử môn Sinh 2017 THPT Chuyên ĐH Vinh lần 4

Môn Sinh Học thuộc tổ hợp môn KHTN ( Khoa Học Tự Nhiên ) nằm trong 6 môn thi do trường THPT Chuyên – Đại Học Vinh tổ chức thi trong đợt thi thử lần 3 ( lần cuối cùng) trong năm 2017 . Đề thi kèm theo đáp án chính thức của trường. Chắc chắn sẽ rất hữu ích với sĩ tử luyện đề trước khi tham dự kỳ thi thpt quốc gia năm 2017.

Để tham khảo thêm nhiều môn thi khác của trường. Vui lòng ghé qua bài viết tổn hợp: Đề thi thử THPT Chuyên ĐH Vinh 2017 lần 4 các môn có đáp án

Một số câu hỏi trắc nghiệm dễ môn Sinh đề chuyên Vinh

Câu 2: Một quần thể thực vật đang ở trạng thái cân bằng di truyền, xét hai gen nằm trên hai nhiễm sắc thể khác nhau, alen A quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen a quy định quả dài; alen B quy định quả ngọt trội hoàn toàn so với alen b quy định quả chua. Tần số alen A là 0,5; alen B là 0,7. Tỉ lệ cây có kiểu hình quả dài, ngọt là
A. 25,75%.         B. 36,75%.      C. 22,75%.    D. 6,75%.
Câu 3: Cho các quy luật di truyền sau:
(1) Quy luật phân li.
(2) Quy luật phân li độc lập.
(3) Quy luật tương tác gen.
(4) Quy luật liên kết gen.
(5) Quy luật hoán vị gen.
Có bao nhiêu quy luật di truyền phản ánh hiện tượng kiểu hình ở đời con có sự tổ hợp lại các tính trạng của bố mẹ?
A. 1.             B. 4.       C. 3.        D. 2.
Câu 4: Trong nông nghiệp, người ta ứng dụng khống chế sinh học để phòng, trừ sâu hại cây trồng bằng cách sử dụng
A. thuốc trừ sâu có nguồn gốc thực vật.
B. bẫy đèn.
C. thiên địch.
D. thuốc trừ sâu hóa học.
Câu 5: Trong một chuỗi thức ăn, mắt xích có mức năng lượng cao nhất là
A. sinh vật tiêu thụ bậc hai.
B. sinh vật tiêu thụ bậc một.
C. sinh vật sản xuất.
D. sinh vật tiêu thụ bậc ba.

 
Câu 9: Nhận xét nào sau đây đúng khi nói về vật chất di truyền trong nhân của sinh vật nhân thực?
A. Trình tự nuclêôtit đặc biệt gắn với thoi phân bào luôn nằm ở giữa nhiễm sắc thể.
B. Mỗi nuclêôxôm gồm 8 phân tử prôtêin và 146 cặp nuclêôtit.
C. Mỗi nhiễm sắc thể đơn gồm hai phân tử ADN.
D. Tại kì giữa của quá trình phân bào mỗi nhiễm sắc thể gồm hai chuỗi pôlinuclêôtit.
Câu 10: Nhân tố nào sau đây có thể làm biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể theo hướng tăng dần tỉ lệ kiểu gen dị hợp và giảm dần tỉ lệ kiểu gen đồng hợp?
A. Chọn lọc tự nhiên.
B. Giao phối không ngẫu nhiên.
C. Đột biến.
D. Di – nhập gen.
Câu 11: Khi đánh cá, nếu đa số các mẻ lưới có cá lớn chiếm tỉ lệ nhiều thì
A. nghề cá chưa khai thác hết tiềm năng.
B. nghề cá đã rơi vào tình trạng khai thác quá mức.
C. không nên tiếp tục khai thác.
D. tiếp tục đánh bắt với mức độ ít.
Đề thi thử môn Sinh 2017 THPT Chuyên ĐH Vinh lần 4
Đề thi thử môn Sinh 2017 THPT Chuyên ĐH Vinh lần 4
Đề thi thử môn Sinh 2017 THPT Chuyên ĐH Vinh lần 4
Đề thi thử môn Sinh 2017 THPT Chuyên ĐH Vinh lần 4
Đề thi thử môn Sinh 2017 THPT Chuyên ĐH Vinh lần 4
Đề thi thử môn Sinh 2017 THPT Chuyên ĐH Vinh lần 4

Đáp án đề thi thử THPT Quốc Gia môn Sinh 2017 Chuyên ĐH Vinh lần cuối

Đáp án đề thi thử THPT Quốc Gia môn Sinh 2017 Chuyên ĐH Vinh lần cuối

4.3/5 - (3 bình chọn)
LINK TẢI VỀ MÁY
Download
Nếu link tải phía trên bị lỗi, các bạn có thể tải về bằng link dự phòng : Link Google | Dropbox Server
  • Add Your Comment