Đề thi thử môn Sinh THPT Quốc Gia 2015 sở GD TP.HCM

Đề thi thử môn Sinh THPT Quốc Gia 2015 sở GD TP.HCM

ĐỀ THI THỬ MÔN SINH HỌC của sở GD&ĐT TP.Hồ Chí Minh gồm 50 câu hỏi.File đề thi được đăng tải lên DeThiThu.Net thuộc mã đề 493 có đáp án và lời giải chi tiết.

Download FULLhttp://www.mediafire.com/?hccxskl481ftl98

Một số câu hỏi trong đề thi. ( Mã đề 493)

Câu 1. Quần thể sinh vật tăng trưởng theo tiềm năng sinh học trong điều kiện nào sau đây?

A. Nguồn sống trong môi trường không hoàn toàn thuận lợi, gây nên sự xuất cư theo mùa.

B. Nguồn sống trong môi trường rất dồi dào, hoàn toàn thỏa mãn nhu cầu của các cá thể.

C. Nguồn sống trong môi trường không thuận lợi, hạn chế về khả năng sinh sản của loài.

D. Không gian cư trú của quần thể bị giới hạn, gây nên sự biến động số lượng cá thể.

Câu 2. Cơ sở giải thích cho tỉ lệ phân hóa đực : cái xấp xỉ nhau ở mỗi loài là do:

A. Khả năng thụ tinh của giao tử đực và giao tử cái ngang nhau.

B. Số lượng cặp giới tính XX và cặp giới tính XY trong tế bào bằng nhau.

C. Một giới tạo một loại giao tử, giới còn lại tạo 2 loại giao tử với tỉ lệ bằng nhau.

D. Tỉ lệ sống sót của hợp tử giới đực và hợp tử giới cái ngang nhau.

Câu 3. Hình thức phân bổ cá thể đồng đều trong quần thể có ý nghĩa sinh thái gì?
A. Các cá thể tận dụng được nhiều nguồn sống từ môi trường.

B. Các cá thể hỗ trợ nhau chống chịu với điều kiện bất lợi từ môi trường.

C. Các cá thể cạnh tranh nhau gay gắt giành nguồn sống.

D. Giảm sự cạnh trạnh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể.

Đề thi thử môn Sinh THPT Quốc Gia 2015 sở GD TP.HCM

Đề thi thử môn Sinh THPT Quốc Gia 2015 sở GD TP.HCM

Câu 4. Ở ruồi giấm, gen A quy định tính trạng mắt đỏ, gen a quy định tính trạng mắt trăng. Khi 2 gen nói trên tự tái bản 4 lần thì số nucleotit trong các gen mắt đỏ ít ơn các gen mắt trắng 32 nucleotit và gen mắt trắng tăng lên 3 liên kết hidro. Hãy xác định kiểu biến đổi có thể xảy ra trong gen đột biến?
A. Thêm 1 cặp G – X
B. Thay thế 1 cặp G – X bằng 1 cặp A – T
C. Mất 1 cặp G – X
D. Thay thế 3 cặp A – T bằng 3 cặp G – X

Rate this post
  • Add Your Comment