Đề thi minh họa môn Sinh 2017 chính thức của Bộ GD & ĐT

Đề thi minh họa môn Sinh 2017 chính thức của Bộ GD & ĐT gồm 40 câu, thời gian làm bài 50 phút được bộ giáo dục chính thức công bố nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia 2017. ĐỀ MINH HỌA THPT QUỐC GIA 2017 môn Sinh thuộc gói bài thi KHTN theo hình thức thi mới năm 2017

Lưu ý: Hiện đề thi minh họa chưa có đáp án chính thức của Bộ GD & ĐT.Dethithu.net sẽ cập nhật ngay tại bài viết này khi có đáp án chính thức.Các bạn vui lòng theo dõi bài viết này nếu quan tâm

Câu 1: Trong quá trình dịch mã, phân tử nào sau đây đóng vai trò như “ người phiên dịch”?
A. ADN.       B. tARN.              C. rARN.       D. mARN.
Câu 2. Đặc điểm chung của quá trình nhân đôi ADN và quá trình phiên mã ở sinh vật nhân thực là
A. đều diễn ra trên toàn bộ phân tử ADN của nhiễm sắc thể.
B. đều được thực hiện theo nguyên tắc bổ sung.
C. đều có sự tham gia của ADN pôlimeraza.
D. đều diễn ra trên cả hai mạch của gen.

Câu 4. Giả sử một chuỗi thức ăn trong quần xã sinh vật được mô tả bằng sơ đồ sau: Cỏ → Sâu → Gà → Cáo → Hổ. Trong chuỗi thức ăn này, sinh vật tiêu thụ bậc ba là
A. cáo.               B. gà.                           C. thỏ.        D. hổ.
Câu 5. Một quần thể gồm 2000 cá thể trong đó có 400 cá thể có kiểu gen DD, 200 cá thể có kiểu gen Dd và 1400 cá thể có kiểu gen dd. Tần số alen D trong quần thể này là

A. 0,30.                        B. 0,40.     C. 0,25.                    D. 0,20.

Câu 6. Phương pháp nào sau đây có thể tạo được giống cây trồng mới mang bộ nhiễm sắc thể của hai loài khác nhau?

A. Nuôi cấy đỉnh sinh trưởng thực vật.                      B. gây đột biến nhân tạo. 
C. Nuôi cấy hạt phấn hoặc noãn chưa thụ tinh.        D. Lai xa kèm theo đa bội hoá. 

Câu 7. Một cơ thể có kiểu gen AaBb tự thụ phấn. Theo lí thuyết, số dòng thuần chủng tối đa có thể được tạo ra là
A. 8.                     B. 4.                                    C. 1.             D. 2.
Câu 8. Ở người, bệnh mù màu đỏ – xanh lục do một alen lặn nằm ở vùng không tương đồng trên nhiễm sắc thể giới tính X quy định, alen trội tương ứng quy định nhìn màu bình thường. Một người phụ nữ nhìn màu bình thường có chồng bị bệnh này, họ sinh ra một người con trai bị bệnh mù màu đỏ – xanh lục. Theo lí thuyết, người con trai này nhận alen gây bệnh từ ai?

 A. Bố.                 B. Mẹ.                              C. Bà nội.      D. Ông nội. 

Đề thi minh họa môn Sinh 2017 chính thức của Bộ GD & ĐT


Đề thi minh họa môn Sinh THPT Quốc Gia 2017 

Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo thêm ĐỀ MINH HỌA THPT QUỐC GIA 2017 các môn khác

Đề thi môn Toán minh họa THPT Quốc Gia 2017 của Bộ GD

Đề minh họa môn Hóa năm 2017 của Bộ GD & ĐT

Đề thi minh họa 2017 môn Vật Lý của Bộ GD & ĐT

Đề minh họa môn Anh THPT Quốc Gia 2017 Bộ GD & ĐT

Đề minh họa môn Văn THPT Quốc Gia 2017 Bộ GD & ĐT

4.3/5 - (19 bình chọn)
LINK TẢI VỀ MÁY
Download
Nếu link tải phía trên bị lỗi, các bạn có thể tải về bằng link dự phòng : Link Google | Dropbox Server
    1. Khánh 12 Tháng Năm, 2017

    Add Your Comment