Đề thi thử môn Hóa 2017 sở GD & ĐT tỉnh Bắc Giang lần 2

Đề thi thử THPT QG môn Hóa lần 2 năm 2017 của sở Giáo Dục & Đào Tạo tỉnh Bắc Giang tổ chức ngày 20/5/2017 ( 6 ngày sau khi đề minh họa lần 3 BGD được công bố ). Đề thi gồm 50 câu theo chuẩn cấu trúc của Bộ giáo dục có đáp án đi kèm giúp các bạn có thể so sánh kết quả sau khi hoàn thành. Các bạn có thể tải về miễn phí để in theo LINK file PDF ở cuối bài viết.

Câu 41: Để phân biệt dung dịch BaCl2 với dung dịch NaCl, người ta dùng dung dịch
A. KNO3.          B. HNO3.        C. Na2SO4.      D. NaNO3.
Câu 42: Cho dãy các chất: Na2O, FeO, Al(OH)3, CaO. Số chất trong dãy tác dụng với H2O là
A. 3.            B. 1.            C. 4.              D. 2.
Câu 44: Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng?
A. Ca.           B. Zn.       C. Fe.       D. Cu.

Câu 45: Để xử lí chất thải có tính axit, người ta thường dùng
A. muối ăn.             B. giấm ăn.         C. nước vôi.        D. phèn chua.
Câu 52: Trường hợp nào sau đây có xảy ra ăn mòn điện hoá?
A. Sợi dây đồng nhúng trong dung dịch HNO3.
B. Đốt lá nhôm trong khí O2.
C. Thanh kẽm nhúng trong dung dịch H2SO4 loãng.
D. Thanh magie nhúng trong dung dịch CuSO4.

Một số câu hay và khó trong đề thi

Câu 78: Cho 0,7 mol hỗn hợp T gồm hai peptit mạch hở là X (x mol) và Y (y mol), đều tạo bởi glyxin và alanin. Đun nóng 0,7 mol T trong lượng dư dung dịch KOH thì có 3,8 mol KOH phản ứng và thu được dung dịch chứa m gam muối. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn x mol X hoặc y mol Y thì đều thu được cùng số mol CO2. Biết tổng số nguyên tử oxi trong hai phân tử X và Y là 13, trong X và Y đều có số liên kết peptit không nhỏ hơn 4. Giá trị của m là

A. 457,4.         B. 396,6.         C. 340,8.        D. 399,4.

Câu 80: Hợp chất X có thành phần gồm C, H, O, chứa vòng benzen. Cho 11,04 gam X vào 300 ml dung dịch KOH 1,0M (dư 25% so với lượng cần phản ứng) đến phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được m gam chất rắn khan. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 11,04 gam X cần vừa đủ 12,544 lít khí O2 (đktc), thu được 24,64 gam CO2. Biết X có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Giá trị của m là

A. 21,60.            B. 24,96.        C. 23,04.        D. 26,40.
Môn Hóa sở Giáo Dục tỉnh Bắc Ninh lần 2 năm 2017
Môn Hóa sở Giáo Dục tỉnh Bắc Ninh lần 2 năm 2017
Môn Hóa sở Giáo Dục tỉnh Bắc Ninh lần 2 năm 2017
Môn Hóa sở Giáo Dục tỉnh Bắc Ninh lần 2 năm 2017

Đáp án đề thi thử THPT QG môn Hóa Sở Giáo Dục tỉnh Bắc Ninh lần 2 năm 2017

Môn Hóa sở Giáo Dục tỉnh Bắc Ninh lần 2 năm 2017

Bạn có thể tham khảo thêm đề thi thử thpt quốc gia của 1 số sở giáo dục & đào tạo khác trong năm 2017 rất hay và có đáp án

  1. Đề thi thử THPT QG 2017 môn Hóa Sở GD Ninh Bình lần 2
  2. Đề thi thử THPT Quốc Gia 2017 môn Hóa Sở GD Quảng Nam lần 1
5/5 - (1 bình chọn)
LINK TẢI VỀ MÁY
Download
Nếu link tải phía trên bị lỗi, các bạn có thể tải về bằng link dự phòng : Link Google | Dropbox Server
  • Add Your Comment