Đề thi thử THPT QG 2017 môn Hóa Sở GD Ninh Bình lần 2

Đề thi thử của các Sở GD luôn được dethithu.net cố gắng sưu tầm và đăng tải. Hôm nay, BQT gửi tới các bạn đề thi thử môn Hóa thuộc tổ hợp môn Khoa Học Tự Nhiên ( KHTN ) của Sở Giáo Dục & Đào Tạo tỉnh Ninh Bình lần 2 năm 2017 có đáp án chính thức.

Câu 2: Cho m gam kim loại M vào dung dịch Fe2(SO4)3, sau phản ứng hoàn toàn khối lượng phần dung dịch tăng thêm m gam. Kim loại M là

A. Ag.          B. Ba.         C. Cu.        D. Na.

Câu 3: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím hóa xanh?

A. Glyxin.        B. Metylamin.      C. Alanin.      D. Anilin.

Câu 4: Cho 500 ml dung dịch AgNO3 1M tác dụng với 150 ml dung dịch FeCl2 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

A. 64,65.         B. 71,75.           C. 59,25.          D. 68,20.

Câu 7: Quặng nào sau đây có hàm lượng sắt cao nhất?

A. Hemantit nâu.        B. Hemantit đỏ.         C. Manhetit.        D. Pirit.

Câu 8: Kim loại không phản ứng với nước ở nhiệt độ thường là

A. Na.       B. K.       C. Ba.      D. Be.

Một số câu hay và khó đề thi thử môn Hóa 2017 Sở GD tỉnh Ninh Bình

Câu 35: Cho X, Y là hai axit hữu cơ mạch hở (MX < MY); Z là ancol no; T là este hai chức mạch hở không phân nhánh tạo bởi X, Y, Z. Đun nóng 38,86 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z, T với 400 ml dung dịch NaOH 1M vừa đủ thu được ancol Z và hỗn hợp F chứa hai muối có số mol bằng nhau. Cho Z vào bình chứa Na dư thấy bình tăng 19,24 gam và thu được 5,824 lít H2 ở đktc. Đốt hoàn toàn hỗn hợp F cần 15,68 lít O2 (đktc) thu được khí CO2; Na2CO3 và 7,2 gam H2O. Thành phần phần trăm khối lượng của T trong E gần nhất với

A. 9.                               B. 14.                             C. 26.               D. 51.

Câu 39: Trộn 58,75 gam hỗn hợp X gồm Fe(NO3)2 và kim loại M với 46,4 gam FeCO3 được hỗn hợp Y. Cho toàn bộ Y vào lượng vừa đủ dung dịch KHSO4 thu được dung dịch Z chỉ chứa 4 ion (không kể H+ và OH- của H2O) và 16,8 lít hỗn hợp T gồm 3 khí trong đó có 2 khí có cùng phân tử khối và một khí hóa nâu trong không khí. Tỉ khối của T so với H2 là 19,2. Cô cạn 1/10 dung dịch Z thu được m gam rắn khan. Giá trị của m là

A. 39,385.             B. 39,705.         C. 39,835.          D. 37,950.
Đề thi thử THPT QG 2017 môn Hóa Sở GD Ninh Bình lần 2
Đề thi thử THPT QG 2017 môn Hóa Sở GD Ninh Bình lần 2
Đề thi thử THPT QG 2017 môn Hóa Sở GD Ninh Bình lần 2
Đề thi thử THPT QG 2017 môn Hóa Sở GD Ninh Bình lần 2

Đáp án đề thi thử môn Hóa 2017 sở Giáo Dục Ninh Bình

Đề thi thử THPT QG 2017 môn Hóa Sở GD Ninh Bình lần 2

4/5 - (1 bình chọn)
LINK TẢI VỀ MÁY
Download
Nếu link tải phía trên bị lỗi, các bạn có thể tải về bằng link dự phòng : Link Google | Dropbox Server
  • Add Your Comment