Đề thi minh họa lần 3 THPT QG 2017 Bộ GD các môn có đáp án

BGD công bố đề thi minh họa THPT Quốc Gia năm 2017 lần 3 các môn Toán, tiếng Anh, Ngữ Văn, tổ hợp môn KHTN ( Lý, Hóa, Sinh ), tổ hợp môn KHXH ( GDCD, Lịch Sử, Địa Lý) chiều ngày 14/5/2017. Đây là đề minh họa tham khảo cuối cùng năm 2017 và sát với đề thi THPT Quốc Gia chính thức nhất trong số 3 đề minh họa về cả cấu trúc và hình thức.

Ngoại trừ môn Văn thi tự luận thì các môn còn lại đều thi theo hình thức trắc nghiệm. Ở đề thi minh họa năm 2017 lần 1 và 2 thì BGD công bố đề theo từng môn riêng rẽ còn lần 3 này các thí sinh được tiếp cận với dạng đề theo bài thi tổ hợp giống như đề thi thật.

Đề thi minh họa lần 3 THPT QG 2017 của BGD các môn có đáp án

Đề thi minh họa lần 3 THPT QG 2017 của BGD các môn có đáp án

1. Môn Toán
Link tải : Tại đây ( Đáp án môn Toán giải chi tiết)

Đáp án đề minh họa mốn Toán lần 3 năm 2017 của BGD

Đáp án đề minh họa mốn Toán lần 3 năm 2017 của BGD

2. Đề thi môn tiếng Anh
Link tải : Tại đây ( Có giải chi tiết )

Đáp án đề thi minh họa lần 3 năm 2017 môn tiếng Anh tạm thời

1. B

11. D

21. D

31. A

41. D

 2. B

12. A

22. D

32. C

42. A

 3. A

13. A

23. A

33. B

43. C

4. C

14. C

24. B

34. C

44. B

5. D

15. B

25. C

35. B

45. A

6. C

16. C

26. A

36. D

46. D

7. B

17. B

27. D

37. D

47. B

8. D

18. D

28. A

38. C

48. A

9. C

19. C

29. B

39.B

49. C

10. B

20. C

30. D

40. A

50. A

 

3. Đề thi môn Ngữ Văn
Link tải : Tại đây ( Có hướng dẫn giải )
4. Môn Vật Lý
Link tải : Tại đây ( Có đáp án giải chi tiết )

Đáp án đề minh họa môn Vật Lý 2017 lần 3 BGD

Đáp án đề minh họa môn Vật Lý 2017 lần 3 BGD

 

5. Môn Hóa Học

Đáp án đề thi minh họa lần 3 môn Hóa năm 2017 của BGD 

41 D

42 B

43 D

44 B

45 B

46 A

47 B

48 B

49 B

50 C

51 B

52 C

53 A

54 B

55 C

56 B

57 A

58 D

59 B

60 B

61 D

62 C

63 B

64 B

65 C

66 A

67 C

68 C

69 A

70 A

71 A

72 C

73 A

74 B

75 C

76 A

77 A

78 A

79 A

80 A

 

6. Môn Sinh

Đáp án đề thi minh họa lần 3 năm 2017 môn Sinh của Bộ GD 

81. A 91. A 101. B 111.A
82. B 92. C 102. A 112.A
83. A 93. C 103.C 113.D
84. C 94. B 104.A 114.B
85. D 95. B 105.D 115.D
86. D 96. C 106.A 116.D
87. D 97. B 107.C 117.D
88. C 98. A 108.A 118.D
89. B 99. D 109.C 119.D
90. B 100. C 110.D 120.D

Đề minh họa năm 2017 lần 3 các môn tổ hợp KHXH có đáp án

Đáp án các môn KHXH đề minh họa BGD năm 2017 lần 3

Đáp án các môn KHXH đề minh họa BGD năm 2017 lần 3

7. Môn Lịch Sử
Link tải : Tại đây
8. Môn Địa Lý
Link tải : Tại đây
9. Môn GDCD
Link tải : Tại đây
Đang cập nhật………

3.5/5 - (35 bình chọn)
  1. Trong hữu 15 Tháng Năm, 2017
   • Hữu Hùng Hiền Hòa 15 Tháng Năm, 2017
    • xuân vũ 16 Tháng Năm, 2017
  2. Lê Thị Quyên 15 Tháng Năm, 2017
  3. JanieQuyen 16 Tháng Năm, 2017
   • Lưu Đức Trường 21 Tháng Năm, 2017
  4. Hieu Nguyen 16 Tháng Năm, 2017
  5. nguyễn ngoc hiệp 20 Tháng Sáu, 2017

  Add Your Comment