32 bài tập tìm lỗi sai tiếng Anh đáp án chi tiết

Tìm lỗi sai là dạng bài tập luôn có trong đề thi môn tiếng Anh và kỳ thi THPT Quốc Gia cũng không phải ngoại lệ. Chiếm 3 câu hỏi, tương ứng với 0.75 điểm. Do đó, dethithu.net đăng tài liệu 32 bài tập trắc nghiệm có đáp án giải chi tiết để giúp các bạn một phần nào đó trong việc củng cố các kiến thức liên quan.

Những lỗi sai thường gặp trong đề thi

Thông thường, với dạng bài tìm lỗi sai, các câu sai nằm ở ngữ pháp (Tập trung ở: Sai đại từ quan hệ, động từ, câu điều kiện, giới từ, hình thức so sánh, từ loại ) hoặc từ vựng ( Viết sai chính tả, dùng từ không hợp nghĩa với cả câu).

Đôi khi lỗi sai nằm ở ngữ cảnh toàn câu nên nhiều bạn khi đọc chỉ tập trung vào từ hay cụm từ gạch dưới mà quên phần câu còn lại nên không tìm ra được đáp án.

Khi gặp câu hỏi dễ, bạn có thể khoanh đáp án ngay để tiết kiệm thời gian. Với câu hỏi khó hơn, bạn cần đọc lại cả câu vì đề thi rất hay ra bẫy.

Trích 10 câu hỏi đầu tiên trong tài liệu

Question 1: My father used to giving me some good advice whenever I had a problem.
Question 2: The woman of whom the red car is parked in front of the bank is a famous pop star.
Question 3: The better you are at English, more chance you have to get a job with international organizations.
Question 4: There are differences and similarities between Vietnamese and American culture.
Question 5: Society will be having to change radically to keep pace with the technology available.
Question 6: George hasn’t completed the assignment yet, and Maria hasn’t too.
Question 7: There are many frequently mentioned reasons why one out of four arrests involve a juvenile.
Question 8: Even though they are among the smallest carnivores, weasels will attack animals that are double their size.
Question 9: The price of gold depends on several factor, including supply and demand in relation to the value of the dollar.
Question 10: Today was such beautiful day that I couldn’t bring myself to complete all my chores.
32 bài tập tìm lỗi sai tiếng Anh
Bài tập tìm lỗi sai tiếng Anh có đáp án chi tiết

KEYS – Đáp án giải chi tiết tìm lỗi sai tiếng Anh

Question 1: A : sửa thành “give”
Cấu trúc : used to do : thói quen, hay/từng làm gì trong quá khứ
Be/get used to Ving : có thói quen làm gì
Question 2: A : sửa thành whose => the woman whose red care is…
Question 3: C : sửa thành “the more chance” => cấu trúc so sánh “càng…càng”
Dịch : bạn càng giỏi tiếng anh, bạn càng có nhiều cơ hội làm việc ở tổ chức nước ngoài ^^
Tiện thể học Writing : People with English proficiency stand a chance of getting job with international organizations.
– English proficiency : thông thạo tiếng anh
– Stand a chance of doing sth : có cơ hội làm gì
Question 4: D : sửa thành “cultures” vì các em thấy Văn hóa của cả 2 nước thì phải để số nhiều nhé ^^

Question 5: B : sửa thành will have . Keep pace with = catch up with : bắt kịp
Question 6: D. sửa thành hasn’t either
too, either đều đứng cuối câu; mang nghĩa “cũng”

too: dùng câu có ý nghĩa khẳng định either: dùng câu có ý nghĩa phủ định

Dịch: George chưa hoàn thành bài tập và Mary cũng vậy. (Mary cũng chưa hoàn thành bài tập)

Question 7: D. sửa thành involves. Vì Động từ chia số ít cho chủ ngữ “one out of four arrests”
_ juvenile deliquency: tình trạng phạm tội vị thành niên
Dịch: Có nhiều lí do được nhắc đến thường xuyên lí giải vì sao cứ 4 người phạm tội thì lại có 1 người là trẻ vị thành niên.
Question 8: D. sửa thành twice. double ( bản thân đã mang nghĩa “twice the size”) ->… that are double them.

Dịch: Mặc dù thuộc nhóm những thú ăn thịt nhỏ nhất, loài chồn sẽ tấn công những con vật to gấp đôi nó.

Question 9: C. sửa thành factors. Factor (Countable N): yếu tố => several factors : nhiều yếu tố
*in relation to: so sánh với; liên quan đến
Dịch: Giá vàng phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm cung và cầu gắn với giá trị đồng đô la.
Question 10: A. sửa thành such a beautiful day.

Cấu trúc : such (a/an) Noun that (quá đến nỗi mà)
*not bring oneself to do st: không thể ngăn bản thân khỏi làm gì >< bring oneself to do st: ép bản thân làm gì
Dịch: Ngày hôm nay thật đẹp trời đến nỗi tôi không thể kìm chế mà giặt hết đống quần áo của tôi.
Chuyên đề bài tập trắc nghiệm tìm lỗi sai tiếng Anh

Chỉ còn chưa tới 2 tháng nữa thôi là kỳ thi thpt quốc gia năm 2018 diễn ra. Ở thời điểm này, các bạn nên hệ thống lại các dạng câu hỏi có trong đề thi, kết hợp luyện đề. Những phần nào còn yếu muốn nâng cao điểm số, bạn có thể vào chuyên mục tài liệu ôn thi môn tiếng Anh tại dethithu.net để tải về chuyên đề đó dùng để luyện tập.

Đối với các bạn muốn đạt điểm số cao, các bạn không nên bỏ qua các tài liệu nâng cao mang tính chất phân loại như chuyên đề đọc hiểuCụm động từ (PHRASAL VERBS). Tất cả đều đã được chọn lọc và giới thiệu ở các bài viết trước. Công việc của các bạn chỉ là tải về, in ra và làm, trong quá trình làm phải kết hợp ghi nhớ, nắm vững kiến thức.

Chúc các bạn ôn thi tốt để đạt số điểm cao như mong đợi!

4.3/5 - (9 bình chọn)
LINK TẢI VỀ MÁY
Download
    1. Dang van 3 Tháng Mười Hai, 2018

    Add Your Comment