Đề thi thử tiếng Anh 2018 THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc lần 3

Kỳ thi thử THPTQG lần 3 năm học 2017 – 2018. Đề thi môn tiếng Anh của trường THPT Yên lạc 2 tỉnh Vĩnh Phúc có đáp án mã đề 132

Trích 2 câu hỏi tiếng Anh giao tiếp trong đề

Question 17: Tom: “You’ve got a lovely singing voice, Mary.”
Mary: “______________ .”

A. Congratulations                                      B. You must be kidding
C. Don’t mention them                                D. It’s all right

Question 18: John: “Will you be able to come to the meeting this afternoon?
Jack: “_______”.

A. Of course, you will   B. Thankyou  C. I’m afraid not         D. I’m sorry not

Question 49: This computer is badly damaged. It can not be repaired.
A. This computer is so bad damaged that it can not be repaired.
B. This computer is too badly damaged to repair.
C. This computer is so badly damaged that nobody can repair it.
D. All are correct.

Question 50: Birh-control was developed. Women could delay having children.
A. In spite of the development of birth-control, women could delay having children.
B. Because of the development of birth-control, women could delay having children.
C. In order to develop birth-control, women could delay having children.
D. But for the development of birth-control, women could delay having children.
De thi thu tieng Anh 2018 THPT Yen Lac 2, Vinh Phuc lan 3 trang 6
De thi thu tieng Anh 2018 THPT Yen Lac 2, Vinh Phuc lan 3 trang 7
De thi thu tieng Anh 2018 THPT Yen Lac 2, Vinh Phuc lan 3 trang 8
De thi thu tieng Anh 2018 THPT Yen Lac 2, Vinh Phuc lan 3 trang 9

Đáp án của đề

De thi thu tieng Anh 2018 THPT Yen Lac 2, Vinh Phuc lan 3 trang 10

Bên cạnh đó, bạn có thể xem thêm: Đề thi thử Toán 2018 THPT Chuyên Vĩnh Phúc lần 2 giải chi tiết

Đề thi thử tiếng Anh 2018 THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc lần 3
5 (100%) 1 vote

LINK TẢI VỀ MÁY
Download