Chào bạn! Hãy ghé thăm Website www.DeThiThu.Net mỗi ngày bạn nhé.Chúng mình cập nhật đề thi thử Đại Học - THPT Quốc Gia liên tục đó!

Đề thi thử THPT QG tiếng Anh 2017 THPT Việt Đức, Hà Nội

Đề thi thử THPT Quốc gia môn tiếng Anh tháng 5/2017 trường THPT Việt Đức, Hà Nội có đáp án

Một số câu hỏi giao tiếp, câu đồng nghĩa và câu ghép trong đề

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.

15. Cindy wanted to drive her best friend to have dinner at an Italian restaurant but her car couldn’t start. Therefore, she had to borrow one from Nancy.

– Cindy: “Would you mind lending me your car?” – Nancy: “_______________.”

A. Great                    B. Yes. Here it is                      C. Yes, let’s                          D. No, not at all.

16. Minh and Lan are talking about Minh’s boyfriend.

– Minh: “If only I hadn’t lent him all my money!” -Lan: “_______.”

A. Well, it’s no use crying over spilt milk.                        B. I’m afraid. That’s what you did.
C. All right. You’ll be OK soon.                                           D. Sorry, I can’t help.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

17. My brother tried very hard to past the driving test. He could hardly pass it.

A. No matter how hard my brother tried, he could hardly pass the driving test.
B. Although my brother didn’t try hard to past the driving test, he could pass it.
C. Despite being able to pass the driving test, my brother didn’t pass it.
D. My brother tried very hard, so he passed the driving test satisfactorily.

18. Ann jogs every morning. It is very good for her health.

A. Ann jogs every morning and it is very good for her health.
B. Ann jogs every morning, which is very good for her health.
C. Ann jogs every morning and then it is very good for her health.
D. Ann jogs every morning that it is very good for her health.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to the sentence given in each of the following questions.
38. You can look up this word in the dictionary.
A. There are a lot of words in the dictionary for you to look at.
B. You can find the meaning of this word in the dictionary.
C. You should buy this dictionary to find the word you need.
D. The dictionary contains a lot of words except the one you need.
39. You must never take your helmet off while you are riding a motorcycle.
A. When you are riding a motorcycle, wearing a helmet is not a must.
B. You needn’t wear a helmet whenever you are riding a motorcycle.
C. Helmets must be worn at all times when you are riding a motorcycle.
D. If you are riding a motorcycle, you needn’t wear a helmet.’
40. It was a mistake of you to lose your passport.
A. You shouldn’t have lost your passport.              B. Your passport must be lost.
C. There must be a mistake in your passport.       D. You needn’t have brought your passport.

Đề thi thử môn tiếng Anh 2017 THPT Việt Đức, Hà Nội
Đề thi thử môn tiếng Anh 2017 THPT Việt Đức, Hà Nội
Đề thi thử môn tiếng Anh 2017 THPT Việt Đức, Hà Nội
Đề thi thử môn tiếng Anh 2017 THPT Việt Đức, Hà Nội

Đáp án đề thi thử môn tiếng Anh THPT Việt Đức, Hà Nội năm 2017

Đề thi thử môn tiếng Anh 2017 THPT Việt Đức, Hà Nội

Bạn không nên bỏ qua.

3 đề thi tiếng Anh minh họa 2017 của BGD có đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT QG tiếng Anh 2017 THPT Việt Đức, Hà Nội
5 (100%) 2 votes

LINK TẢI VỀ MÁY
Download
Nếu link tải phía trên bị lỗi, các bạn có thể tải về bằng link dự phòng : Link Google | Dropbox Server

Thông tin tác giả

Đề Thi Thử THPT Quốc Gia

DeThiThu.Net là Website đăng tải Đề Thi Thử THPT Quốc Gia đầy đủ các môn thi và Tài Liệu Ôn Thi hay, đặc sắc được chọn lọc từ các trường THPT, các thầy cô trong nước. Phục vụ đối tượng chính là học sinh và giáo viên.

GỬI BÌNH LUẬN