Đề và đáp án môn Lý THPT Quốc gia 2016 Bộ GD & ĐT

Đề và đáp án môn Lý THPT Quốc gia 2016 Bộ GD & ĐT. Đây là đề thi và đáp án chính thức, chính xác 100% của Bộ GD, gồm 50 câu. Thứ tự các câu năm nay được Bộ GD đổi vị trí để đánh lừa thí sinh.Như năm 2015, các câu cuối đề sẽ là các câu phân loại, các câu khó nhất nhưng năm 2016 thì không phải vậy, những câu phân loại đều nằm ở gần cuối đề thi.

Trích dẫn 1 số câu trong ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 môn Vật Lý

Câu 1: Một chất điểm dao động có phương trình x = 10cos(15t + π) (x tính bằng cm, t tính bằng s). Chất điểm này dao động với tần số góc là

A. 20 rad/s.           B. 10 rad/s.             C. 5 rad/s.             D. 15 rad/s.

Câu 4: Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào sau đây sai?

A. Sóng cơ lan truyền được trong chân không.             B. Sóng cơ lan truyền được trong chất rắn.

C. Sóng cơ lan truyền được trong chất khí.                    D. Sóng cơ lan truyền được trong chất lỏng.

Câu 6: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch chỉ có điện trở thì

A. cường độ dòng điện trong đoạn mạch cùng pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.
B. cường độ dòng điện trong đoạn mạch trễ pha 0,5π so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.
C. cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch phụ thuộc vào tần số của điện áp.
D. cường độ dòng điện trong đoạn mạch sớm pha 0,5π so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

Câu 35: Ở mặt chất lỏng có 2 nguồn kết hợp đặt tại A và B dao động điều hoà, cùng pha theo phương thẳng đứng. Ax là nửa đường thẳng nằm ở mặt chất lỏng và vuông góc với AB. Trên Ax có những điểm mà các phần tử ở đó dao động với biên độ cực đại, trong đó M là điểm xa A nhất, N là điểm kế tiếp với M, P là điểm kế tiếp với N và Q là điểm gần A nhất. Biết MN = 22,25 cm; NP = 8,75 cm. Độ dài đoạn QA gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 1,2 cm.             B. 4,2 cm.           C. 2,1 cm.                 D. 3,1 cm.

Đáp án môn Lý THPT Quốc gia 2016 Bộ GD & ĐT chính thức


Mời quý thầy cô vác các bạn học sinh tham khảo thêm Đề thi và đáp án THPT Quốc Gia 2016 các môn thi khác chính thức của Bộ GD & ĐT

Đề thi môn Toán 2016 Bộ GD & ĐT và đáp án chính thức

Đề và đáp án môn Lý THPT Quốc gia 2016 Bộ GD & ĐT
Đề thi và đáp án tiếng Anh THPT Quốc Gia 2016 Bộ GD & ĐT

Đề và đáp án môn Văn THPT Quốc gia 2016 chính thức

5/5 - (4 bình chọn)
LINK TẢI VỀ MÁY
Download
Nếu link tải phía trên bị lỗi, các bạn có thể tải về bằng link dự phòng : Link Google | Dropbox Server
  • Add Your Comment