Đề thi trắc nghiệm môn Tiếng Anh ĐH QUỐC GIA HÀ NỘI đợt 1 năm 2015

Đề thi trắc nghiệm môn Tiếng Anh ĐH QUỐC GIA HÀ NỘI đợt 1 ngày 30/5/2015.

Dưới đây là đề thi trắc nghiệm môn Tiếng Anh sáng nay, 30/5/2015, vào Đại học Quốc gia Hà Nội.

Mã đề: 134.

Lưu ý: Phần đánh dấu là thí sinh làm bài.Không phải đáp án.Các bạn có thể tham khảo đáp án do 1 số thầy cô ở HocMai làm ở cuối bài viết.

Đề thi trắc nghiệm môn Tiếng Anh ĐH QUỐC GIA HÀ NỘI đợt 1 năm 2015

Đề thi trắc nghiệm môn Tiếng Anh ĐH QUỐC GIA HÀ NỘI năm 2015

 

Tham khảo đáp án do thầy cô tại HocMai thực hiện

Đề thi trắc nghiệm môn Tiếng Anh ĐH QUỐC GIA HÀ NỘI đợt 1 năm 2015
4.5 (90%) 4 votes