Đề thi thử tiếng Anh 2016 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu lần 1

Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu – Đồng Tháp tổ chức thi thử lần 1 năm 2016 có môn thi tiếng Anh gồm 2 phần trắc nghiệm 64 câu và tự luận theo cấu trúc của Bộ GD kèm theo đáp án chính thức của trường.

Có rất nhiều cụm động từ, idoms cũng như từ vựng để các bạn ghi nhớ thêm thông qua đề thi của chuyên Nguyễn Quang Diêu.

Thật ra đề thi này của trường đã thi từ tháng 3 năm 2016 có bạn gửi về Email dethithu.net@gmail.com của Website nhưng do ad đã bỏ sót, hôm nay check lại mail thì mới thấy nên ad đăng lên nhanh luôn để các bạn cùng thử sức trước kỳ thi THPT Quốc Gia 2016 còn 3 tuần nữa tới rồi.

Question 47: My father  sometimes _____ the  washing up after  dinner.

A.  takes        B.  does            C.  washes          D.  makes

Question 48: You have to take the full course of your antibiotics even if you feel better, _____ your illness will simply return.
A. whereas         B. such as               C. so that             D. otherwise
Question 49: I’d like to _____ this old car for a new model but I can’t afford it.

A.  convert          B.  exchange              C.  replace            D.  interchange

Question 50: We bought some _____.
A. German lovely old glasses                    B. old lovely German glasses
C. German old lovely glasses                    D. lovely old German glasses

Đề thi thử tiếng Anh 2016 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu lần 1

Đáp án đề thi thử tiếng Anh 2016 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu lần 1

Câu hỏi tự luận tiếng Anh đề thi Chuyên Nguyễn Quang Diêu
Đáp án môn Anh Chuyên Nguyễn Quang Diêu 2016

4.9/5 - (7 bình chọn)
LINK TẢI VỀ MÁY
Download
Nếu link tải phía trên bị lỗi, các bạn có thể tải về bằng link dự phòng : Link Google | Dropbox Server
    1. Hải 4 Tháng Bảy, 2016
    2. Trà 3 Tháng Mười, 2016
      • Hữu Hùng Hiền Hòa 3 Tháng Mười, 2016

    Add Your Comment