Đề Thi Thử môn Vật Lý THPT Quốc Gia 2016 số 2 có đáp án

Đề Thi Thử môn Vật Lý THPT Quốc Gia 2016 số 2 có đáp án

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lý năm 2016 số 2. Đề Thi Thử gồm 50 câu hỏi có đáp án được ra dựa trên cấu trúc đề thi thử THPT Quốc Gia môn Vật Lý của Bộ GD & ĐT.

Download full file PDF đề thi + đáp ánhttp://www.mediafire.com/?q83zqsdtixzb3za

Trích một số câu hỏi từ đề thi.

Câu 1: Một sóng có tần số f = 2Hz, truyền trên mặt thoáng chất lỏng có bước sóng λ = 6 cm. Vận tốc truyền sóng trên mặt thoáng chất lỏng bằng

A. 1/3 cm/s  B. 4 cm/s  C. 12 cm/s  D. 3 cm/s

Câu 2: Một vật  dao động cơ điều hòa với chu kỳ T thì thế năng của nó A. tăng hai lần khi biên độ tăng hai lần. B. bằng động năng của vật khi đi qua vị trí cân bằng. C. biến thiên điều hòa theo thời gian với chu kỳ T/2. D. biến thiên điều hòa theo thời gian với chu kỳ T.

Câu 3: Một sóng cơ lan truyền trong một môi trường đàn hồi với tốc độ không đổi. Nếu tần số sóng giảm đi 2 lần thì

A. chu kì giảm 2 lần  B. bước sóng tăng 2 lần C. chu kì không đổi  D. bước sóng giảm 2 lần

Câu 5: Sóng ngang cơ học là sóng

A. có phương dao động của các phần tử vật chất vuông góc với phương truyền sóng

B. chỉ truyền dọc theo sợi dây

C. có phương dao động của các phần từ vật chất trùng với phương truyền sóng

D. chỉ truyền theo phương nằm ngang

Đề Thi Thử môn Vật Lý THPT Quốc Gia 2016 số 2 có đáp án

Đề Thi Thử môn Vật Lý THPT Quốc Gia 2016 số 2 có đáp án

Mời bạn tải thêm  ĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝ NĂM 2016 mà DeThiThu.Net đã đăng tải.

1. Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lý năm 2016 – Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

3.5/5 - (17 bình chọn)