Đề thi thử môn Vật Lý THPT Quốc gia năm 2016 – Đề số 3

Đáp án và Đề thi thử môn Vật Lý THPT Quốc gia  năm 2016 – Đề số 3 gồm 50 câu trắc nghiệm có lời giải chi tiết từng câu giúp các em làm bài tốt hơn.Đây là 1 trong số các đề thi thử thuộc Series Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lý năm 2016 do DeThiThu.Net đăng tải gửi tới sĩ tử thi năm 2016.

Trích một số câu hỏi trong  số 3.

Câu 1  : Dao động của một vật có biên độ giảm dần theo thời gian gọi là

A. dao động tự do.                                                   B. dao động tắt dần.

C. dao động cưỡng bức.                                         D. dao động duy trì.

Câu 2 : Trong chuyển động dao động điều hoà của một vật thì đại lượng nào sau đây là không thay đổi theo thời gian?

A. lực kéo về.                  B. gia tốc.                         C. động năng.               D. năng lượng toàn phần.

Câu 3: Một con lắc đơn có khối lượng vật nặng m dao động điều hòa với tần số f. Nếu khối lượng vật nặng là 2m thì tần số dao động của vật là:

A. f .                               B. 4f.                                    C. 0,5f.                        D. 2f .

Câu 4 : Trong dao động điều hòa của một chất điểm, đại lượng nào sau đây dao động ngược pha với li độ?

A. Vận tốc.                                                                 B. Gia tốc.

C. Gia tốc và lực kéo về.                                                        D. Lực kéo về và vận tốc.

Câu 5 : Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox với phương trình a = – 9x. Tần số góc của chất điểm có giá trị bằng

A. 9 rad/s.                          B. 9 rad/s2.                      C. 3 rad/s.                     D. 3 rad/s2.

 

Câu 29 : Nhận xét nào sau đây là sai khi nói về sóng điện từ?

A. Sóng điện từ truyền đi được cả trong môi trường chân không và môi trường vật chất.

B. Sóng điện từ là quá trình lan truyền điện từ trường biến thiên trong không gian theo thời gian.

C. Tốc độ lan truyền của sóng điện từ là 3.108 m/s.

D. Sóng điện từ là sóng ngang.

Câu 30: Một chọn sóng là  mạch dao động LC có L = 2mH, C = 8pF . Mạch trên thu được sóng vô tuyến  nào dưới đây ?

A. sóng trung,                                                                B. sóng ngắn,

C. sóng cực ngắn ,                                                          D. sóng dài ,

Câu 31 : Mạch dao động L, C lí tưởng. Khi C = C1 thì tần số dao động riêng của mạch là 30 kHz và khi C = C2 thì tần số dao động riêng của mạch là 40 kHz. Ghép tụ điện để có C = C1 + C2 thì tần số dao động riêng của mạch là

  A. f = 10 kHz                        B. f = 70 kHz                              C. f = 50 kHz                      D. f = 24 kHz
Hình ảnh

 

Đề thi thử môn Vật Lý THPT Quốc gia  năm 2016 - Đề số 3

Đề thi thử môn Vật Lý THPT Quốc gia năm 2016 – Đề số 3

Đề thi thử môn Vật Lý THPT Quốc gia  năm 2016 - Đề số 3

Đề thi thử môn Vật Lý THPT Quốc gia năm 2016 – Đề số 3

Đề thi thử môn Vật Lý THPT Quốc gia  năm 2016 - Đề số 3

Đề thi thử môn Vật Lý THPT Quốc gia năm 2016 – Đề số 3

 

Download Full file PDF :  http://www.mediafire.com/?yiz0fas24mzc9ay

 

Các bạn có thể tải thêm.

1. Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lý năm 2016 – Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

2. Đề Thi Thử môn Vật Lý THPT Quốc Gia 2016 số 2 có đáp án

 

4.2/5 - (11 bình chọn)