Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Lý THPT Ba Đình – Thanh Hóa

 Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lý năm 2016 lần 1 của trường THPT Ba Đình tỉnh Thanh Hóa gồm 50 câu có đáp án. Kỳ thi thử này được tổ chức vào ngày 27/11/2015 khi học sinh lớp 12 sắp kết thúc học kỳ 1 năm học 2015 – 2016.
Download full file PDF đề thi + đáp án : http://www.mediafire.com/?apisp58v0nain1a

Trích một số câu và hình ảnh ĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝ NĂM 2016 THPT Ba Bình

Câu 1: Chọn phương án đúng

A. Sóng âm không truyền được trong nước

B. Sóng âm truyền được trong chân không

C. Sóng âm truyền được trong môi trường khí, lỏng, rắn

D. Sóng âm truyền được trong không khí nhưng không truyền được trong thép

Câu 2: Nhận xét nào sau đây là đúng về dao động điều hòa của con lắc đơn

A. Hợp lực tác dụng lên quả nặng có độ lớn cực đại khi vật tới vị trí cân bằng.

B. Tại bất kỳ thời điểm nào, gia tốc của quả nặng cũng hướng thẳng về vị trí cân bằng của nó.

C. Hợp lực tác dụng lên quả nặng hướng dọc theo dây treo về phía điểm treo của con lắc khi nó ở vị trí cân bằng

D. Cơ năng của con lắc đơn biến thiên điều hòa theo thời gian

Câu 3: Tính tần số dao động của con lắc đơn. Nếu ta đếm được trong thời gian 100(s) con lắc thực hiện được 500 dao động

A. 60Hz                          B. 5Hz                             C. 50Hz                          D. 10Hz

Câu 4: Trong thí nghiệm giao thoa trên mặt nước, hai nguồn sóng kết hợp A và B dao động cùng pha, cùng tần số, cách nhau AB = 8cm tạo ra hai sóng kết hợp có bước sóng l = 2cm. Đường thẳng (D) song song với AB và cách AB một khoảng là 2cm. Điểm M trên (D) dao động với biên độ cực tiểu, cách đường đường trung trực của AB một khoảng ngắn nhất là

A. 0,56cm                       B. 0,5cm                         C. 0,82cm                       D. 0,64cm

Câu 5: Tính chu kì dao động nhỏ của con lắc đơn có chiều dài l = 36cm tại nơi có gia tốc g = π2

A. 1,2(s)                         B. 1,4(s)                          C. 2(s)                             D. 2,4(s)

Câu 6: Khung dao động điện từ gồm một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 0,1H và tụ điện có điện dung C = 10mF. Dao động điện từ trong khung là dao động điều hoà với cường độ dòng điện cực đại I0 = 0,05A. Tính điện áp giữa hai bản tụ ở thời điểm i = 0,03(A)

A. 5(V)                           B. 4(V)                            C. 3(V)                           D. 2(V)

Câu 7: Một con lắc lò xo có m=100g và lò xo K=100N/m, có thể dao động trên mặt phẳng nằm ngang không ma sát. Kéo vật khỏi vị trí cân bằng 3cm, tại đó truyền cho vật vận tốc bằng 30p√3 (cm/s) theo chiều hướng ra xa vị trí cân bằng. Chọn gốc thời gian là lúc vật được truyền vận tốc. Lấy p2 = 10. Khoảng thời gian ngắn nhất kể từ khi vật bắt đầu dao động điều hoà đến khi lò xo bị nén cực đại là

A.                          B.                         C.                         D.

Câu 8: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với phương trình: x = 5cos(pt + 2p/3) cm. Quãng đường vật đi được từ thời điểm t1 = 2(s) đến thời điểm t2 = 29/6 (S) là:

A. 29cm                          B. 34cm                          C. 27,5cm                       D. 25cm

Câu 9: Đại lượng nào không ảnh hưởng đến năng lượng của sóng tại một điểm

A. Biên độ dao động của các phần tử môi trường

B. tần số của nguồn sóng

C. Vận tốc dao động cực đại của các phân tử môi trường

D. Vận tốc truyền pha

Câu 10: Khi cường độ âm tăng lên 1000 lần thì mức cường độ âm tăng thêm bao nhiêu

A. 10dB                          B. 30dB                          C. 10√10dB                   D. 100dB

Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Lý THPT Ba Đình – Thanh Hóa

Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Lý THPT Ba Đình - Thanh Hóa

Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Lý THPT Ba Đình – Thanh Hóa

Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Lý THPT Ba Đình - Thanh Hóa

Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Lý THPT Ba Đình – Thanh Hóa

Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Lý THPT Ba Đình - Thanh Hóa

Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Lý THPT Ba Đình – Thanh Hóa

Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Lý THPT Ba Đình - Thanh Hóa

Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Lý THPT Ba Đình – Thanh Hóa

Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Lý THPT Ba Đình - Thanh Hóa

Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Lý THPT Ba Đình – Thanh Hóa

Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Lý THPT Ba Đình - Thanh Hóa

Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Lý THPT Ba Đình – Thanh Hóa

 

Các bạn có thể tải thêm một số 

1. Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lý năm 2016 – Đề số 1 (Có lời giải chi tiết)

2. Đề Thi Thử môn Vật Lý THPT Quốc Gia 2016 số 2 có đáp án

3. Đề thi thử môn Vật Lý THPT Quốc gia năm 2016 – Đề số 3

4. Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Lý THPT Hoàng Lệ Kha có đáp án

 

4/5 - (8 bình chọn)