Đề thi thử môn Toán 2017 sở GD Thanh Hóa có đáp án

Đề thi thử THPT QG môn Toán năm 2017 sở GD Thanh Hóa dùng để khảo sát chất lượng học và ôn thi của học sinh khối 12 toàn tỉnh. Đề thi được đánh giá là sát đề thi minh họa năm 2017 của Bộ GD với nhiều dạng câu hỏi bài toán thực tế trọng tâm hay, thường gặp rất thích hợp để luyện tập, học hỏi kiến thức

Câu 30: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng (P) : 2x − y + 1 = 0 , trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
A. (P) song song với trục Oz.
B. Điểm A(−1;−1;5) thuộc (P) .
C. Vectơ n = (2;−1;1) là một vectơ pháp tuyến của (P).
D. (P) vuông góc với mặt phẳng (Q) : x + 2 y − 5z + 1 = 0 .

Một số bài toán thực tế và câu hỏi trắc nghiệm hay trong đề thi

Câu 46: Một người vay ngân hàng 100 triệu đồng với lãi suất là 0,7%/tháng theo thỏa thuận cứ mỗi tháng người đó sẽ trả cho ngân hàng 5 triệu đồng và cứ trả hàng tháng như thế cho đến khi hết nợ (tháng cuối cùng có thể trả dưới 5 triệu). Hỏi sau bao nhiêu tháng thì người đó trả được hết nợ ngân hàng.
A. 21          B. 22       C. 23      D.24
Câu 40: Một công ty quảng cáo X muốn làm một bức tranh trang trí hình MNEIF ở chính giữa của một bức tường hình chữ nhật ABCD có chiều cao BC =6m , chiều dài CD = 12m (hình vẽ bên. Tải File PDF ở cuối bài viết). Cho biết MNEF là hình chữ nhật có MN =4m ; cung EIF có hình dạng là một phần của cung parabol có đỉnh I là trung điểm của cạnh AB và đi qua hai điểm C, D. Kinh phí làm bức tranh là 900.000 đồng/ m² . Hỏi công ty X cần bao nhiêu tiền để làm bức tranh đó ?
A. 20.400.000 đồng.        B. 20.600.000 đồng.       C. 20.800.000 đồng.      D. 21.200.000 đồng.

Câu 50: Cho biết chu kì bán rã của chất phóng xạ radi Ra226 là 1602 năm (tức là một lượng Ra226 sau 1602 năm phân hủy thì chỉ còn lại một nửa). Sự phân hủy được tính theo công thức S = A.e^(rt) , trong đó A là lượng chất phóng xạ ban đầu, r là tỉ lệ phân hủy hàng năm ( r < 0 ), t là thời gian phân hủy, S là lượng còn lại sau thời gian phân hủy. Hỏi 5 gam Ra226 sau 4000 năm phân hủy sẽ còn lại bao nhiêu gam (làm tròn đến 3 chữ số phần thập phân)?
A. 0,923 (gam)         B. 0,886 (gam)      C. 1,023 (gam)      D. 0,795 (gam)
Câu 33: Một vật chuyển động theo quy luật s = 9t² − t³, với t (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động và s (mét) là quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 5 giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của vật đạt được bằng bao nhiêu ?
A.  54(m /s )        B.15 (m /s )      C.27(m /s )      D.100(m /s )
Đề thi thử môn Toán 2017 sở GD Thanh Hóa có đáp án
Đề thi thử môn Toán 2017 sở GD Thanh Hóa có đáp án
Đề thi thử môn Toán 2017 sở GD Thanh Hóa có đáp án
Đề thi thử môn Toán 2017 sở GD Thanh Hóa có đáp án
Đề thi thử môn Toán 2017 sở GD Thanh Hóa có đáp án
Đề thi thử môn Toán 2017 sở GD Thanh Hóa có đáp án

Đáp án đề thi thử THPT Quốc Gia môn Toán năm 2017 sở GD Thanh Hóa

Đề thi thử môn Toán 2017 sở GD Thanh Hóa có đáp án
Đề thi thử môn Toán 2017 sở GD Thanh Hóa có đáp án

 

Các bạn có thể truy cập vào chuyên mục đề thi thử thpt qg môn Toán để tham khảo và tải thêm nhiều đề thi sát với cấu trúc BGD của các trường THPT, các sở GD trong nước.

3.2/5 - (4 bình chọn)
LINK TẢI VỀ MÁY
Download
Nếu link tải phía trên bị lỗi, các bạn có thể tải về bằng link dự phòng : Link Google | Dropbox Server
    1. Trương thị phương nhi 7 Tháng Sáu, 2017

    Add Your Comment