ĐỀ MINH HỌA THPT QUỐC GIA 2017

ĐỀ MINH HỌA THPT QUỐC GIA 2017 chính thức của Bộ GD & ĐT tất cả các môn Toán; Hóa, Lý, tiếng Anh, Văn, Sinh, GDCD, Sử, Địa hay còn gọi là đề thử nghiệm.

Lý do nên luyện đề minh họa

Mục đích đề min họa của BGD & ĐT giúp học sinh, giáo viên biết dạng đề; lượng kiến thức sẽ thi để từ đó ôn tập đúng trọng tâm các chuyên đề. Do đó, có thể nói rằng, đề thử nghiệm là chuẩn nhất( chỉ sau đề thi chính thức) mà thôi. Không lý do gì để học sinh bỏ qua.