Chào bạn! Hãy ghé thăm Website www.DeThiThu.Net mỗi ngày bạn nhé.Chúng mình cập nhật đề thi thử Đại Học - THPT Quốc Gia liên tục đó!

Đề Thi Thử Môn Tiếng Anh 2016 số 6 có đáp án chi tiết

Đề Thi Thử Tiếng Anh số 6 trong serie do DeThiThu.Net đăng tải phục vụ sĩ tử ôn thi THPT Quốc Gia ( Đại Học ) năm 2016.

Đề thi được ra theo cấu trúc đề thi THPT Quốc Gia mới của BỘ GD & ĐT. Gồm 2 phần. Phần 1 là trắc nghiệm gồm 65 câu  và phần 2 là phần tự luận có 5 câu viết lại câu và 1 đoạn luận văn ngắn.Đề Thi này bao gồm cả đáp án được giải thích 1 cách rất chi tiết, dễ hiểu.Có luận mẫu để các bạn tham khảo.

Phần tự luận

Question 65: Although I love him, I can’t tolerate his impatience.

→ Much ……………………………………………………

Question 66: Would you mind not smoking in here?

→  I’d ………………………………………………………..

Question 67: John missed the ferry because he got up late.

→ If ….…………………………………… …………………

Question 68: “Don’t forget to check the internet for an application to our college,” the counselor told the students.

→ The counselor reminded ………………………………

Question 69: People say that nine crew members were lost overboard.

→ Nine crew members………………………………………

Part II: In about 140 words, write a paragraph about measures for protecting endangered animals.

Đề Thi Thử Môn Tiếng Anh 2016 số 6 có đáp án chi tiết

Đề Thi Thử Môn Tiếng Anh 2016 số 6 có đáp án chi tiết

1 số câu phần trắc nghiệm.

Câu 10: When it started to snow, he ________ his overcoat.

A. took out                   B. put off                      C. took off                    D. put on

Câu 11: We are going to have a trip to Hanoi Capital. We need to _______ arrangements for the trip carefully.

A. do                             B. make                         C. get                             D. pay

Câu 12: Nobody knows why _______ until next week.

A. did the meeting postpone                            B. the meeting was postponed

C. was the meeting postponed                         D. the meeting postponed

Câu 13: A _______ is money that is paid by a government or other authority in order to help an industry or business, or to pay for a public service.

A. subsidy                    B. capital                      C. investment               D. salary

Câu 14: The picture ____________ was beautiful

A. she was looking                                            B. at which she was looking

C. at it she was looking                                     D. at that she was looking

Câu 15: _______ that we had to ask a police officer for directions.

A. So confusing was the map                           B. was so confusing the map

C. The map was so confusing                          D. Such confusing was the map

Câu 16: By the end of this year, Chen ________ English for three years, but he will still need more training and experience before he masters the language.

A. will have been studying                               B. has been studying

C. has studied                                                     D. will be studying

Câu 17: It is necessary that a life-guard __________ the summing pool while the children are taking their swimming lessons.

A. monitored                B. monitors                  C. monitor                    D. monitoring

Câu 18: I don’t think Peter will come with us, ……… ?

A. do I                           B. don’t I                      C. won’t he                   D. will he

Câu 19: George wouldn’t have met Mary________ to his brother’s graduation party.

A. hadn’t he gone                                               B. had he not gone

C. if he has not gone                                         D. if he should not have gone

Câu 20: Eileen and Bernadette are dancing at the discotheque. Choose the most suitable response to fill in the blank in the following exchange.

Eileen: You’re a great dancer. I wish I could do half as well as you.

Bernadette: ______________.  I’m an awful dancer!

A. That’s a nice compliment!                           B. You’ve got to be kidding!

C. Oh, thank you very much.                           D. You’re too kind.

Câu 21: ________the issue was debated, the more people became involved

A. The more longer     B. The longer               C. The longest              D. The long

Câu 22: ______ she was brought up.

A. It is Paris where      B. It was Paris, where C. It is in Paris, which D. It is in Paris that

Đề Thi Thử Môn Tiếng Anh 2016 số 6 có đáp án chi tiết

Đề Thi Thử Môn Tiếng Anh 2016 số 6 có đáp án chi tiết

Đề Thi Thử Môn Tiếng Anh 2016 số 6 có đáp án chi tiết

Đề Thi Thử Môn Tiếng Anh 2016 số 6 có đáp án chi tiết

 

Download full file PDF Đề Thi + Đáp án : http://www.mediafire.com/?9rnnqd3fc4yde4s

 

Các bạn có thể tham khảo và download thêm.

1. Đề thi thử môn Anh THPT Quốc gia năm 2016 – Số 1 (Giải thích chi tiết Key)

2. Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh 2016 đáp án giải thích chi tiết – Đề số 2

3.Đề thi thử môn Tiếng Anh năm 2016 giải thích chi tiết từng KEY – Đề số 3

4. Đề Thi Thử Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2016 số 5 đáp án chi tiết

 

Đề Thi Thử Môn Tiếng Anh 2016 số 6 có đáp án chi tiết
4.6 (92%) 5 votes

Thông tin tác giả

Hữu Hùng Hiền Hòa

Chào bạn.Mình là Hùng, là người trực tiếp quản lý Blog chia sẻ đề thi này.Mình rất vui khi bạn đã ghé thăm dethithu.net. Mọi yêu cầu, thắc mắc, cần hỗ trợ giải đáp các câu hỏi, bài tập liên quan đến đề thi, các bài viết ở dethithu.net. Bạn vui lòng gửi 1 bình luận ở bài viết để được hỗ trợ chi tiết, cụ thể

8 Comments

 1. a ơi ko có đề thi thử anh 2016 lần 4 ạ?

  • Chào em.Hình như do anh đăng và đánh số bị thiếu đề số 4 đó em
   Số 3,5,6. :D.Đúng thật là thiếu số 4.
   Có lẽ anh sẽ bổ sung sau em nhé! Cám ơn em đã ghé thăm và ủng hộ DeThiThu.Net

 2. ah cho e hỏi ở đề thi thử môn tiếng anh đề 6 câu 7 đáp án C và A sai chỗ nào ạ?

 3. Anh ơi muốn cập nhật đề thi thử tất cả các môn và đáp án chi tiết thì ls ạ

GỬI BÌNH LUẬN