Chào bạn! Hãy ghé thăm Website www.DeThiThu.Net mỗi ngày bạn nhé.Chúng mình cập nhật đề thi thử Đại Học - THPT Quốc Gia liên tục đó!

Đề thi thử môn Anh THPT Quốc gia năm 2016 – Số 1 (Giải thích chi tiết Key)

Đề thi thử môn Anh THPT Quốc gia năm 2016 – Số 1 (Giải thích chi tiết Key)

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN ANH NĂM 2016 – Đề thi thử số 1.Đề thi gồm 64 câu trắc nghiệm, 5 câu viết lại câu, 1 bài viết luận có Key và giải thích chi tiết từng Key và kèm bài luận mẫu.

Download file PDF full (Đề Thi + Key): http://www.mediafire.com/?288k1p9hh2onn98

Một số câu trong ĐỀ THI THỬ MÔN ANH NĂM 2016  số 1

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (64 Question; 8 điểm)

I. Mark the letter A, B, C, D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Question 1: A. canoeing                     B. career                      C.  canal                      D.  caring

Question 2: A. fasten                         B. often                       C. digest                     D.  castle

Question 3: A. nonexistent              B. none                        C. nonsense                 D. gross

II. Mark the letter A, B, C, D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary in each of the following questions.

Question 4: A. Christianity                B. centenarian             C. eradicated              D. economic

Question 5: A. pioneer                       B.  committee              C. precision                 D. gorilla

 

III. Mark the letter A, B, C, D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Question 6: You saved my life. I thank you from the ____ of my heart.

A. centre                 B. bottom                                C. depths                    D.  top

Question 7: Did you have an argument with Francis?” “If you had been there, you ____ the same.”

A. did                     B. would have done                C. had done                D. would be

Question 8: If orders keep coming in like this, I’ll have to ____ more staff.

A.  give up              B.  add in                                C. gain on                   D. take on

Question 9: He couldn’t rest or sleep because ____ too much coffee.

A. drinking             B. been drinking                     C. had been drinking  D. he had been drinking

Question 10: There is a very clear relationship ____ education and academic success.

A. about                 B. between                              C. for                          D.  in

Question 11: Everyone should travel; it really ____ the mind.

A. broadens            B.  develops                            C. opens                      D. widens

Question 12: Many people believe that violent computer games can have a harmful ____ on children.

A. affect                 B. effect                                  C. damage                   D. involvement

Question 13: Navigation around the globe is a lot simpler thanks to the information we receive from ____.

A. satellites                         B. stations                   C. systems                   D. shuttles

Question 14: What do you think ____ me?

A.  told                   B. they told                             C. didn’t tell               D. did he tell

Question 15: When you do something, you should _________.

A. weigh up the pros and cons                               B. get through to

C. turn over a new leaf                                          D. go down well with

Question 16: Something ____ happened or they would be here by now.

A. must                   B. must be                               C. must have               D. must have been

Question 17: We were told to put it where it was usually ____.

A. belonged                        B. fit                            C. had                         D. stored

PHẦN TỰ LUẬN : Part II. Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence.

Question65: Students may not park here.

@Students are…………………………

Question66: We’ve written fifty per cent of the report already.

@Half…………………..

Question67: She didn’t escape injury; she wasn’t wearing a crash helmet.

@If only……………………………………………..

Question68: Amy was bitten by a dog when she was very young and she still remembers it.

@Amy still remembers ……………………………………………………

Question69: “I shall return the day after tomorrow.”

@His only comment……………………….

In about 140 words, write a paragraph about benefits of physical exercises

 

Download file PDF full (Đề Thi + Key): http://www.mediafire.com/?288k1p9hh2onn98

Đề thi thử môn Anh THPT Quốc gia năm 2016 – Số 1 (Giải thích chi tiết Key)
3.72 (74.38%) 32 votes

Thông tin tác giả

Hữu Hùng Hiền Hòa

Chào bạn.Mình là Hùng, là người trực tiếp quản lý Blog chia sẻ đề thi này.Mình rất vui khi bạn đã ghé thăm dethithu.net. Mọi yêu cầu, thắc mắc, cần hỗ trợ giải đáp các câu hỏi, bài tập liên quan đến đề thi, các bài viết ở dethithu.net. Bạn vui lòng gửi 1 bình luận ở bài viết để được hỗ trợ chi tiết, cụ thể

31 Comments

 1. có đáp án không ạ

 2. E cũng muốn đc nhận tài liệu hàng ngày

 3. vi sao ko download het ca de dc

 4. không tải xuống được sao?

 5. Chẳng hiểu sao thấy quý anh #hữu hùng hiền hòa dễ sợ lun. Cảm ơn anh đã giúp chúng e học tập tốt hơn, blog này thật sự rất hữu ích với e và nhiều bạn khác.

  • Ôi.Nghe em nói vậy anh vui quá trời :beauty: :3, ấy vậy mà a vẫn ế 19 năm rồi đó e .haha .Cám ơn em nhiều nhé , giúp được bạn nào thì a giúp thôi vì hơn ai hết a cũng từng là học sinh,là sĩ tử nên a hiểu 😀 Anh cũng vui vì mỗi ngày DeThiThu.Net có cả chục ngàn người truy cập :haha:

   Chúc em học tốt! Có gì add facebook a thỉnh thoảng 8 chuyện.hehe

  • e cũng k tải đc . a gửi mail giúp e đc k
   maihang475@gmail.com

 6. :embarrassed:

 7. khi nào có đề mới,anh gửi giúp em tới email 123@YAHOO.COM được không ạ? em cảm ơn anh nhiều ạ.

 8. Em nên có một link dự phòng cho tất cả các đề thi vì có khi máy vi tính của em nào đó trục trặc về mediafire thì cũng còn có thể down đề thi về dể dàng??!!

 9. em kết amh hữu hùng hiền hòa aj^^ đề hay và bổ ích lắm a ơi :feel_good:

 10. A chi cho e xin tai lieu on thi tnthptqg 2016 e cam on a mail sad.nht@ gmail.com

 11. Anh gửi tài liệu qua gmail giúp em đc k ạ…e k pit tải về…:( Thanks anh nhiều
  doanthianhtuyet1998@gmail.com

 12. Phần viết lại câu a có thể ghi chú dùng cấu trúc nào được không ạ 😀 Nếu như thế thì chúng em sẽ dễ hiểu hơn, lại vừa nhớ lại cấu trúc nữa. Em cảm ơn ạ

 13. cái lời giải câu 4 sai,không biết mấy câu kia thế nào nữa haizzz,,,,câu 4 câu C nhấn âm thứ nhất,,các từ còn lại nhấn âm thứ 2

  • sao lời giải lại là câu C nhấn âm 2 các câu còn lại nhấn âm 3

  • Đáp án hoàn toàn đúng k sai. A,B,D nhấn âm 3.Còn C nhấn âm 2.Không biết làm thì tra từ điển, đừng đổ lỗi cho đáp án

   Ví dụ: B: centenarian: [sentɪˈneəriən].Nhấn ở âm 3 ‘neə (.Sen là âm 1.tɪ là âm 2.)
   D: economic [iːkəˈnɒmɪk] : Đây là từ cơ bản.Gồm 4 âm tiết. Nhấn ở đầu ‘nɒ là âm tiết thứ 3. i: là âm 1, kə là âm 2.
   Trong từ điển dấu trọng âm sẽ được PHẨY ‘ vào đầu âm tiết nhấn.Không lẽ tra từ điển mà cũng không biết dùng?

GỬI BÌNH LUẬN