Đề thi thử môn Sinh THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh lần 2

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Sinh THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh lần 2

Câu 2: Cơ sở vật chất di truyền của cừu Đôly được hình thành ở giai đoạn nào trong quy trình nhân bản?
A. Chuyển phôi vào tử cung của một cừu mẹ để nó mang thai.
B. Tách tế bào tuyến vú của cừu cho nhân.
C. Nuôi cấy trên môi trường nhân tạo cho trứng phát triển thành phôi.
D. Chuyển nhân của tế bào tuyến vú vào tế bào trứng đã bị bỏ nhân.
Câu 3: Khi nói về quá trình hình thành loài mới theo quan niệm của thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Hình thành loài bằng con đường lai xa và đa bội hóa xảy ra chủ yếu ở dương xỉ
B. Hình thành loài bằng con đường cách li địa lí thường xảy ra một cách chậm chạp qua nhiều giai
đoạn trung gian chuyển tiếp.
C. Hình thành loài bằng con đường sinh thái thường gặp ở thực vật và động vật ít di chuyển xa.
D. Hình thành loài mới bằng con đường địa lý không có sự hình thành quần thể thích nghi

Đề thi thử môn Sinh THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh lần 2

Đáp án đề thi thử môn Sinh THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh lần 2

Tham khảo thêm
Đề thi thử THPT Quốc gia môn SINH 2016 Lý Thái Tổ, Bắc Ninh lần 1

4.2/5 - (5 bình chọn)
LINK TẢI VỀ MÁY
Download
Nếu link tải phía trên bị lỗi, các bạn có thể tải về bằng link dự phòng : Link Google | Dropbox Server
  • Add Your Comment