Đề thi thử môn Sinh 2017 THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc lần 1

Đề thi thử môn Sinh 2017 THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc lần 1 có đáp án với 40 câu trắc nghiệm thời gian làm bài 50 phút. Đây là đề thi thử lần 1 năm 2017 môn Sinh của trường Yên Lạc nên kiến thức trong đề thi có thể chưa đầy đủ các dạng như 1 đề thi thật.

Đề Thi Thử THPT Quốc Gia môn SINH 2017 có đáp án

Câu 1: Phép lai giữa 2 cơ thể dị hợp về 2 cặp gen (Aa, Bb), các gen phân ly độc lập sẽ cho số phân lớp kiểu hình có thể là:
A. 2 hoặc 3 hoặc 4 hoặc 5 hoặc 6 hoặc 9. B. 2 hoặc 3 hoặc 4 hoặc 6 hoặc 9.
C. 2 hoặc 3 hoặc 4 hoặc 6 hoặc 9 hoặc 10. D. 3 hoặc 4 hoặc 5 hoặc 9 hoặc 10.
Câu 2: Các gen phân li độc lập, tỉ lệ kiểu gen AaBbCcDd tạo nên từ phép lai AaBBCCDd X AABbccDd là bao nhiêu?
A. 1/16. B. 1/8. C. 1/12. D. l/4.
Câu 3: Sau khi đưa ra giả thuyết về sự phân li đồng đều, Men Đen đã kiểm tra giả thuyết của mình bằng cách nào?
A. Lai thuận. B. Lai phân tích. C. Lai nghịch. D. Cho tự thụ.
Câu 4: Trong cặp NST giới tính XY đoạn không tương đồng là:
A. đoạn mang gen alen.
B. đoạn có các lôcut như nhau.
C. đoạn mang gen qui định các tính trạng khác giới.
D. đoạn mang các gen đặc trưng cho mỗi chiếc.
Câu 5: Tên gọi của các bậc cấu trúc NST tính từ nhỏ đến lớn là:
A. ADN = > Sợi cơ bản => Sợi nhiễm sắc => Cromatit =>Vùng xếp cuộn=>NST
B. ADN = > Sợi cơ bản => Sợi nhiễm sắc => Vùng xếp cuộn =>NST=>Cromatit
C. ADN = >Sợi nhiễm sắc => Sợi cơ bản => Vùng xếp cuộn =>Cromatit=>NST
D. ADN = > Sợi cơ bản => Sợi nhiễm sắc => Vùng xếp cuộn =>Cromatit=>NST

Câu 8: Nhiều đột biến điểm thay thế một cặp nuclêôtit hầu như vô hại ở sinh vật là do mã di truyền có tính:
A. thoái hóa. B. phổ biến. C. liên tục. D. đặc hiệu.

Câu 29: Tính trạng màu da ở người di truyền theo cơ chế nào sau đây?
A. Màu da ở người một gen qui định.
B. Màu da ở người nhiều gen qui định.
C. Màu da ở người nhiều gen không alen tương tác cộng gộp.
D. Màu da ở người nhiều gen không alen tương tác bổ sung.

Câu 38: Điểm nào có ở đột biến nhiễm sắc thể và không có ở đột biến gen?
A. Biến đổi vật chất di truyền trong nhân tế bào.
B. Luôn biểu hiện kiểu hình ở cơ thể mang đột biến.
C. Di truyền được qua con đường sinh sản hữu tính.
D. Phát sinh mang tính chất riêng lẻ và không xác định.
Hình ảnh : Đề thi thử môn Sinh 2017 THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc lần 1Đáp án đề thi thử môn Sinh 2017 THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc lần 1

Tham khảo thêm nhiều đề thi thử môn sinh năm 2017 tại chuyên mục : ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC ( THPT QUỐC GIA ) MÔN SINH

Đề thi thử môn Sinh 2017 THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh lần 1

Đề thi minh họa môn Sinh 2017 chính thức của Bộ GD & ĐT

4.7/5 - (3 bình chọn)
LINK TẢI VỀ MÁY
Download
Nếu link tải phía trên bị lỗi, các bạn có thể tải về bằng link dự phòng : Link Google | Dropbox Server
  • Add Your Comment