Đề thi thử môn Sinh 2016 chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội lần 1

Đề thi thử môn Sinh THPT chuyên Nguyễn Huệ lần 1 chuẩn bị cho kỳ thi thpt quốc gia năm 2016. Đề gồm 50 câu trắc nghiệm sát với cấu trúc môn Sinh của Bộ GD những năm gần đây, thời gian làm bài 90 phút.

Trích 1 số câu trong đề thi thử
Câu 14: Quần xã sinh vật càng có độ đa dạng loài cao, mối quan hệ sinh thái càng chặt chẽ thì
A. có xu hướng biến đổi làm cho độ đa dạng thấp và từ đó mối quan hệ sinh thái lỏng lẻo hơn vì thức
ăn trong môi trường cạn kiệt dần.
B. có cấu trúc càng ổn định vì lưới thức ăn phức tạp, một loài có thể dùng nhiều loài khác làm thức ăn.
C. có cấu trúc càng ít ổn định vì có số lượng lớn loài ăn thực vật làm cho các quần thể thực vật biến mất dần.
D. dễ dàng xảy ra diễn thế do tác động của nhiều loài trong quần xã làm cho môi trường thay đổi
nhanh.
Câu 15: Một quần thể sinh vật có alen A bị đột biến thành alen a, alen b bị đột biến thành alen B và alen C bị đột biến thành alen c. Biết các cặp gen phân li độc lập, tác động riêng rẽ và alen trội là trội hoàn
toàn. Dự đoán nào sau đây đúng về sự di truyền của các tính trạng?
A. Có tối đa 6 loại kiểu gen dị hợp về 2 trong 3 cặp gen.
B. Kiểu hình A-B-C- có tối đa 10 kiểu gen quy định.
C. Các kiểu gen đều biểu hiện thành thể đột biến của cả 3 loocut là aaBbCc, aaBBcc.
D. Có tối đa 30 loại kiểu gen quy định các tính trạng trên.
Câu 17: Khi gen ngoài nhân của tế bào mẹ bị đột biến thì
A. gen đột biến phân bố không đồng đều cho các tế bào con và biểu hiện ra kiểu
hình khi ở trạng thái đồng hợp.
B. gen đột biến phân bố không đồng đều cho các tế bào con và tạo nên trạng thái khảm ở cơ thể mang
đột biến.
C. tất cả các tế bào con đều mang gen đột biến và biểu hiện ra kiểu hình.
D. tất cả các tế bào con đều mang gen đột biến nhưng không biểu hiện ra kiểu hình.

Đề thi thử môn Sinh 2016 chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội lần 1


Đáp án đề thi thử THPT Quốc Gia môn Sinh 2016 chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội lần 1

Mời quý thầy cô và các bạn xem thêm 1 số đề thi thử năm 2016 các môn khác của trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội

Đề thi thử tiếng Anh 2016 THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội lần 1
Đề thi thử môn Hóa 2016 THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội

5/5 - (2 bình chọn)
LINK TẢI VỀ MÁY
Download
Nếu link tải phía trên bị lỗi, các bạn có thể tải về bằng link dự phòng : Link Google | Dropbox Server
    1. thành 28 Tháng Ba, 2016
    2. Ngọc 3 Tháng Tư, 2016
    3. thuy 25 Tháng Tư, 2016

    Add Your Comment