Đề thi thử môn Hóa năm 2016 THPT chuyên Hạ Long, Quảng Ninh

Đề Thi Thử Môn Hóa THPT Quốc Gia Năm 2016 trường THPT chuyên Hạ Long tỉnh Quảng Ninh lần 1 gồm 50 câu hỏi có đáp án để các em học sinh dễ dàng tham khảo và tự ôn luyện.

Sau đây là một số câu tương đối khó trong trong đề thi, các bạn có thể bình luận trao đổi các cách làm dưới phần bình luận. Từ đó chúng ta có thêm nhiều cái nhìn mới về một bài tập. Đây không phải một cách học mới, tuy nhiên khá là hay và bổ ích – giúp ta đưa ra cái nhìn tổng quan cho một bài tập. Từ đó luyện sự phản xạ trong khi làm bài.

Một số câu hay và khó trong đề thi

Câu 37: Cho 47 gam hỗn hợp X gồm 2 ancol đi qua Al2O3, đun nóng thu được hỗn hợp Y gồm ba ete; 0,27 mol olefin; 0,33 mol hai ancol dư và 0,42 mol H2O. Biết rằng hiệu suất tách nước tạo mỗi olefin đối với mỗi ancol đều như nhau và số mol ete là bằng nhau. Khối lượng của hai ancol dư có trong hỗn hợp Y (gam) gần giá trị nào nhất ?

A. 14,5.          B. 17,5.             C. 18,5.                    D. 15,5.

Câu 43: Hòa tan hoàn toàn 25,3 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Zn bằng dung dịch HNO3. Sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch Y và 4,48 lít (đktc) khí Z (gồm hai hợp chất khí không màu) có khối lượng 7,4 gam. Cô cạn dung dịch Y thu được 122,3 gam hỗn hợp muối. Số mol HNO3 đã tham gia phản ứng gần với giá trị nào sau đây nhất?A. 1,91 mol.    B. 1,85 mol.     C. 1,81 mol.          D. 1,95 mol.

Câu 45: Tripeptit X và tetrapeptit Y đều mạch hở. Khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm X và Y chỉ tạo ra một amino axit duy nhất có công thức H2NCnH2nCOOH. Đốt cháy 0,05 mol Y trong oxi dư, thu được N2 và 36,3 gam hỗn hợp gồm CO2, H2O. Đốt cháy 0,01 mol X trong oxi dư, cho sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 29,55.        B. 23,64.         C. 17,73.                 D. 11,82.

Câu 46: Hỗn hợp X chứa 3,6 gam Mg và 5,6 gam Fe cho vào 1 lít dung dịch chứa AgNO3 a M và Cu(NO3)2 a M thu được dung dịch A và m gam hỗn hợp chất rắn B. Cho A tác dụng với NaOH dư thu được kết tủa D. Nung D ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn E có khối lượng 18 gam. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị m là

A. 31,2.     B. 38,8.      C. 22,6.                 D. 34,4.

Câu 47: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm CH3OH, CH3CHO và C2H5CHO cần dùng vừa đủ 0,6 mol O2, sinh ra 0,45 mol CO2. Nếu cho m gam X trên phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thì khi kết thúc các phản ứng, khối lượng Ag thu được là

A. 43,2 gam.        B. 16,2 gam.        C. 27,0 gam.            D. 32,4 gam.

Đề thi thử môn Hóa năm 2016 THPT chuyên Hạ Long, Quảng Ninh

Đề thi thử môn Hóa năm 2016 THPT chuyên Hạ Long, Quảng Ninh

Xem chi tiết đề thi thử

 

Mời các bạn tham khảo và tải thêm đề thi thử môn Hóa khác

Tổng Hợp Đề Thi Thử Môn Hóa Học THPT Quốc Gia 2016

Đề thi thử môn Hóa năm 2016 THPT Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1

Đề thi thử môn Hóa năm 2016 THPT chuyên Lê Quý Đôn

Đề thi thử môn Hóa THPT Quốc Gia 2016 Triệu Sơn, Thanh Hóa

Đề thi thử môn Hóa THPT Quốc gia 2016 trường Phương Sơn, Bắc Giang

4.1/5 - (10 bình chọn)
LINK TẢI VỀ MÁY
Download
Nếu link tải phía trên bị lỗi, các bạn có thể tải về bằng link dự phòng : Link Google | Dropbox Server
    1. phương 5 Tháng Năm, 2016
    2. len ngô 11 Tháng Năm, 2016

    Add Your Comment