Đề thi thử môn Hóa THPT Quốc Gia 2016 Triệu Sơn, Thanh Hóa

Đề thi thử môn Hóa THPT Quốc Gia năm 2016 của trường phổ thông Triệu Sơn tỉnh Thanh Hóa gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án được ra theo cấu trúc đề thi THPT Quốc Gia của Bộ GD & ĐT.

Trích môn số câu trong Đề thi thử môn Hóa THPT Quốc Gia 2016 Triệu Sơn, Thanh Hóa

(1) Phân tử amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.
(2) Có thể phân biệt ba dung dịc h: glucozơ, saccaro zơ, fructozơ bằng nước brom.
(3) Thuỷ phân ho àn toàn xe nlulozơ và tinh bột trong môi trường axit đều thu được glucozơ.
(4) Hiđro hoá saccarozơ với xúc tác Ni, t0 thu được so bitol.
(5) Trong dung dịch, glucozơ tồn tại cả ở dạng mạch hở và mạch vòng. Số phát biểu đúng là

A. 4.          B. 5.            C. 2.          D. 3.

Câu 19. Khi vật bằng gang, thép (hợp kim của Fe-C) bị ăn mòn điện hoá trong khô ng khí ẩm, nhận
định nào sau đây đúng ?

A. Tinh thể cac bon là anot, xảy ra quá trình o xi ho á.
B. Tinh thể sắt là anot, xảy ra quá trình o xi hoá
C. Tinh thể cac bon là catot, xảy ra quá trình oxi ho á.
D. Tinh thể sắt là anot, xảy ra quá trình khử.

Đề thi thử môn Hóa THPT Quốc Gia 2016 Triệu Sơn, Thanh Hóa

Đề thi thử môn Hóa THPT Quốc Gia 2016 Triệu Sơn, Thanh Hóa

 

Xem trực tiếp đề thi thử

4.3/5 - (3 bình chọn)
LINK TẢI VỀ MÁY
Download
Nếu link tải phía trên bị lỗi, các bạn có thể tải về bằng link dự phòng : Link Google | Dropbox Server
  • Add Your Comment