Đề thi thử môn Hóa 2016 THPT Hùng Vương, Quảng Bình

Đề thi thử môn Hóa 2016 THPT Hùng Vương, Quảng Bình lần 3 có lời giải gợi ý cho một số câu hỏi khó! Nhìn chung đề thi tương đối dễ, sát với cấu trúc chuẩn giúp học sinh luyện tập, củng cố kiến thức lý thuyết Hóa lớp 12 và tiếp xúc với nhiều dạng bài tập mới lạ. Cũng như xác định được khoảng điểm bản thân đặt mục tiêu tương tứng với các phần kiến thức của các chuyên đề nào. Từ đó, đưa ra kế hoạch ôn tập đúng đắn để đạt được kết quả cao nhất

Trích 1 số câu hỏi khó của trường THPT Hùng Vương, Quảng Bình lần 3 năm 2016

Câu 49: X là một Hexapeptit cấu tạo từ một Aminoacid H2N-CnH2n-COOH(Y). Y có tổng % khối lượng Oxi và Nito là 61,33%. Thủy phân hết m(g) X trong môi trường acid thu được 30,3(g) pentapeptit, 19,8(g) đieptit và 37,5(g) Y. Giá trị của m là?

A. 69 gam.                B. 84 gam.                             C. 100 gam.                    D.  78 gam.

Câu 50: Đốt cháy hoàn toàn 13,36 gam hỗn hợp X gồm axit metacrylic, axit ađipic, axit axetic và glixerol (trong đó số mol axit metacrylic bằng số mol axit axetic) bằng O2 dư, thu được hỗn hợp Y gồm khí và hơi. Dẫn Y vào dung dịch chứa 0,38 mol Ba(OH)2, thu được 49,25 gam kết tủa và dung dịch Z. Đun nóng Z lại xuất hiện kết tủa. Cho 13,36 gam hỗn hợp X tác dụng với 140 ml dung dịch KOH 1M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có  khối lượng là

A. 14,44 gam. B. 18,68 gam.                          C. 13,32 gam.                         D. 19,04 gam.

Câu 48: Hoà tan hỗn hợp X gồm Al, Fe trong 352 ml dung dịch HNO3 2,5M (vừa hết ), thu được dung dịch Y chứa 53,4 gam hỗn hợp muối và 2,24 lít hỗn hợp khí Z gồm NO, N2O (đktc) có tỉ khối hơi đối với H2 là 17,1. Cho dung dịch Y tác dụng với một lượng dung dịch NH3 dư, lọc thu được m gam kết tủa. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị m gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 5,95.         B. 20,0.                           C. 20,45.                           D. 17,35.


4/5 - (3 bình chọn)
LINK TẢI VỀ MÁY
Download
Nếu link tải phía trên bị lỗi, các bạn có thể tải về bằng link dự phòng : Link Google | Dropbox Server
  1. nguyễn 22 Tháng Sáu, 2016
  2. bo tre 28 Tháng Sáu, 2016
   • bo tre 28 Tháng Sáu, 2016
    • loi 30 Tháng Sáu, 2016
  3. Lương Trung Hiếu 3 Tháng Bảy, 2016

  Add Your Comment