300 câu hỏi lý thuyết môn Hóa hay có đáp án ôn thi THPT Quốc gia

300 câu hỏi lý thuyết môn Hóa hay có đáp án thích hợp cho các bạn học sinh ôn thi THPT Quốc gia tham khảo.Hi vọng tài liệu này sẽ giúp ích được nhiều cho các bạn sĩ tử

Lý thuyết ôn thi THPT Quốc Gia môn Hóa Học

Câu 1: Dãy gồm các ion cùng tồn tại trong một dung dịch là:
A. K+; Ba2+; Cl− và NO3-.                  B. Cl−; Na+; NO3- và Ag+.
C. K+; Mg2+; OH− và NO3-.               D. Cu2+; Mg2+; H+ và OH-.
Câu 2: Dung dịch phenol (C6H5OH) không phản ứng được với chất nào sau đây?
A. NaOH.         B. NaCl.            C. Br2.               D. Na.
Câu 3: Trong bình kín có hệ cân bằng hóa học sau: CO2 (k) + H2 (k) CO (k) + H2O (k); ΔH > 0.
Xét các tác động sau đến hệ cân bằng:
(a) tăng nhiệt độ; (b) thêm một lượng hơi nước;
(c) giảm áp suất chung của hệ; (d) dùng chất xúc tác;
(e) thêm một lượng CO2.
Trong những tác động trên, các tác động làm cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận là:
A. (a) và (e). B. (b), (c) và (d). C. (d) và (e). D. (a), (c) và (e).
Câu 4: Dung dịch nào dưới đây khi phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, thu được kết tủa trắng ?
A. Ca(HCO3)2. B. FeCl3. C. AlCl3. D. H2SO4.

300 câu hỏi lý thuyết môn Hóa hay có đáp án ôn thi THPT Quốc gia

300 câu hỏi lý thuyết môn Hóa hay có đáp án ôn thi THPT Quốc gia

 

Mời các bạn tham khảo thêm 1 số tài liệu môn Hóa Học khác
Tổng hợp lý thuyết môn Hóa Học ôn thi THPT Quốc Gia

Lý thuyết và phương pháp giải bài tập đặc trưng về Cacbohidrat

4.1/5 - (59 bình chọn)
LINK TẢI VỀ MÁY
Download
Nếu link tải phía trên bị lỗi, các bạn có thể tải về bằng link dự phòng : Link Google | Dropbox Server
  1. gregeh 21 Tháng Hai, 2016
  2. 13 22 Tháng Hai, 2016
  3. hằng 27 Tháng Sáu, 2016
  4. my 2 Tháng Bảy, 2016
  5. john 27 Tháng Mười Một, 2017

  Add Your Comment