Đề thi thử môn Hóa 2016 chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị lần 2

Đề thi thử lần 2 môn Hóa Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn đang nhận được sự quan tâm rất nhiều của các bạn học sinh của nhiều trường khác. Tại sao lại như vậy? DeThiThu.Net đăng tải để các bạn có thể thử sức và tự trả lời câu hỏi đó.

Câu 48: X, Y, Z là 3 este đều đơn chức, mạch hở (trong đó Y và Z không no có một liên kết C=C). Đốt cháy 21,62 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z với oxi vừa đủ, sản phẩm cháy dẫn qua dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng dung dịch giảm 34,5 gam so với trước phản ứng. Mặt khác, đun nóng 21,62 gam E với 300 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ), thu được hỗn hợp F chỉ chứa 2 muối và hỗn hợp gồm 2 ancol kế tiếp thuộc cùng dãy đồng đẳng. % khối lượng của este có khối lượng phân tử lớn nhất trong hỗn hợp E là:

A.21,09                            B. 15,82. .                      C. 26,36.                              D. 31,64

Câu 49: Hoà tan hỗn hợp X gồm Al, Fe trong 352 ml dung dịch HNO3 2,5M (vừa hết ), thu được dung dịch Y chứa 53,4 gam hỗn hợp muối và 2,24 lít hỗn hợp khí Z gồm NO, N2O (đktc) có tỉ khối hơi đối với H2 là 17,1. Cho dung dịch Y tác dụng với một lượng dung dịch NH3 dư, lọc thu được m gam kết tủa. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị m gần giá trị nào nhất sau đây?

A.5,95.                            B. 20,0.                            C. 20,45.                           D. 17,35.

Câu 50: Thủy phân m gam hỗn hợp X gồm một tetrapeptit A và một pentapeptit B (A và B mạch hở chứa đồng thời glyxin và alanin trong phân tử) bằng một lượng dung dịch NaOH vừa đủ rồi cô cạn thu được ( m + 15,8) gam hỗn hợp muối. Đốt cháy toàn bộ lượng muối sinh ra bằng một lượng oxi vừa đủ thu được Na2CO3 và hỗn hợp hơi Y gồm CO2, H2O và N2. Dẫn toàn bộ hỗn hợp hơi Y đi qua bình đựng dung dịch NaOH đặc dư thấy khối lượng bình tăng thêm 56,04 gam so với ban đầu và có 4,928 lít một khí duy nhất (đktc) thoát ra khỏi bình. Xem như N2 không bị nước hấp thụ, các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Thành phần phần trăm khối lượng của B trong hỗn hợp X là

A.46,94%.                          B. 60,92%                         C. 58,92%                             D. 35,37%.
Đáp án đề thi thử môn Hóa 2016 chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị lần 2

3.6/5 - (8 bình chọn)
LINK TẢI VỀ MÁY
Download
Nếu link tải phía trên bị lỗi, các bạn có thể tải về bằng link dự phòng : Link Google | Dropbox Server
  1. nguyen thi khanh ly 4 Tháng Sáu, 2016
  2. hùng 5 Tháng Sáu, 2016
   • Hữu Hùng Hiền Hòa 5 Tháng Sáu, 2016
    • Lê Quang Hà 17 Tháng Sáu, 2016
  3. Ngọc bích 11 Tháng Sáu, 2016
  4. kiem 11 Tháng Sáu, 2016
   • Hướng Hồng 12 Tháng Sáu, 2016
    • kiem 15 Tháng Sáu, 2016
  5. Hướng Hồng 12 Tháng Sáu, 2016
   • kiem 15 Tháng Sáu, 2016
  6. Vinh 23 Tháng Sáu, 2016

  Add Your Comment