Đề Thi Thử THPT Quốc Gia 2016 Môn Hóa Học số 1

Đề Thi Thử THPT Quốc Gia 2016 Môn Hóa Học số 1

Đề Thi Thử Môn Hóa THPT Quốc Gia Năm 2016 – Đề số 1 này được ra theo cấu trúc đề thi THPT Quốc Gia môn Hóa, gồm 50 câu trắc nghiệm kèm đáp án. Phù hợp với học sinh 12 ôn thi THPT Quốc gia 2016 và thí sinh dự thi vào các trường đại học, cao đẳng.

Download full file PDF đề thi + Đáp ánhttp://www.mediafire.com/?s5t1i4fx9l8vf65

Trích 1 số câu hỏi trong đề thi thử số 1 này.

Câu 2. Tơ nào sau đây thuộc loại tơ bán tổng hợp (tơ nhân tạo)

A. Tơ visco.    B. Tơ nilon-6,6.      C. Tơ Tơ tằm.       D. Bông.

Câu 3. Để trung hòa 4,44 g một axit cacboxylic (thuộc dãy đồng đẳng của axit axetic) cần 60 ml dung dịch NaOH 1M. Công thức của axit đó là

A. HCOOH.      B. C2H5COOH.     C. C3H7COOH.   D. CH3COOH.

Câu 8. Hợp chất nào sau đây không phản ứng được với etylen glicol ?

A. CuO(t0)          B. Cu(OH)2          C. NaOH       D. KMnO4

Câu 9. Cho 7,8g hỗn hợp Mg và Al tác dụng hết với dung dịch HCl dư. Sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch tăng thêm 7g. Số mol HCl đã tham gia phản ứng là

A. 0,7 mol     B. 0,8 mol       C. 0,6 mol           D. 0,5 mol
Câu 10. Muối FeSO4 có lẫn CuSO4. Để làm sạch muối FeSO4 (loại bỏ CuSO4) ta dùng lượng dư kim loại nào sau đây?

A. Al       B. Cu        C. Zn              D. Fe
Câu 11. Khử hoàn toàn 16g Fe2O3 bằng khí CO dư ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng thu được bao nhiêu gam Fe?

A. 16    B. 5,6       C. 11,2            D. 16,8

Câu 12. Hiện tượng xảy ra khi cho hỗn hợp Kali và Al (tỉ lệ mol 1:1) vào nước dư:

A. Có khí thoát ra và một phần chất rắn không tan.        B. Không có hiện tượng gì xảy ra.

C. Khí thoát ra và có kết tủa dạng keo.                 D. Khí thoát ra và chất rắn tan hết.
Hình ảnh đề thi

4.3/5 - (14 bình chọn)