Đề thi thử 2017 môn Hóa Chuyên Hạ Long lần 1 đáp án giải chi tiết

Thuộc seris đề thi thử thpt quốc gia môn Hóa có đáp án giải chi tiết nhằm hỗ trợ tối đa cho sĩ tử. DeThiThu.Net hôm nay gửi tới các bạn đề thi môn Hóa lần 1 năm 2017 của trường THPT chuyên Hạ Long với 40 câu có lời giải dễ hiểu. Hi vọng sẽ giúp đỡ được rất nhiều cho các bạn trước khi bước vào kỳ thi quan trọng của cuộc đời.

Trích 1 số câu từ đề thi

Câu 1: Hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp Fe, Cu (tỉ lệ mol 1 : 1) bằng HNO3, thu được V lít X gồm NO, NO2 (đo ở đktc) và dung dịch Y (chỉ chứa hai muối và axit dư). Tỉ khối của  X so với H2 bằng 19. Giá trị của V là:

A. 2,24 lít         B. 3,36 lít      C. 4,48 lít      D. 5,6 lít

Câu 2: Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit  X, thu được 2 mol glyxin (Gly), 1 mol alanin (Ala), 1 mol valin (Val) và 1 mol phenylalanin (Phe). Thủy phân không hoàn toàn  X thu được đipeptit Val-Phe và tripeptit Gly-Ala-Val. Peptit x có thể là:

A. Gly-Phe-Gly-Ala-Val       B. Gly-Ala-Val-Val-Phe
C. Gly-Ala-Val-Phe-Gly       D. Val-Phe-Gly-Ala-Gly

Câu 3: Nhận xét nào sau đây không đúng ?

A. Chất béo nhẹ hơn nước và không tan trong nước.
B. Chất béo là este của glixerol và các axit béo.

C. Hidro hoa hoàn toàn triolein hoặc trilinolein đều thu được tristearin.
D. Dầu mỡ động thực vật bị ôi thiu do nối đôi C=C ở gốc axit không no của chất béo bị oxi hóa chậm bởi oxi không khí tạo thành peoxit chất này bị thủy phân thành các sản phẩm có mùi khó chịu.

Câu 5: Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất 81%. Toàn bộ lượng CO2 sinh ra thu được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2, thu được 550 gam kết tủa và dung dịch X. Đun kỹ dung dịch X thu thêm được 100 gam kết tủa. Giá trị của m là:
A. 650 gam      B. 810 gam       C. 550 gam        D. 750 gam
Câu 6: Tổng hợp 120 kg polimetylmetacrylat từ axit và ancol thích hợp, hiệu suất của phản ứng este hóa là 30% và phản ứng trùng hợp là 80%. Khối lượng của axit cần dùng là:
A. 103,2 kg         B. 430 kg       C. 113,52 kg      D. 160kg
Câu 7: Sắt tây là sắt tráng thiết. nếu lớp thiếc bị xước sâu tới lớp sắt thì kim loại bị ăn mòn trước là :
A. Cả hai đều bị ăn mòn như nhau

B. Không kim loại nào bị ăn mòn
C. Thiếc

D. Sắt
Đề thi thử 2017 môn Hóa Chuyên Hạ Long lần 1 đáp án giải chi tiết
Đề thi thử 2017 môn Hóa Chuyên Hạ Long lần 1 đáp án giải chi tiết

Ngoài môn Sinh, các bạn có thể tham khảo thêm Đề thi thử THPT Quốc Gia 2017 Toán chuyên Hạ Long lần 1 có đáp án
Đề thi thử 2017 môn Hóa Chuyên Hạ Long lần 1 đáp án giải chi tiết
Câu 20: Để xác định glucozơ trong nước tiểu của người bị bệnh đái tháo đường người ta dùng:
A. natri hidroxit B. đồng (II) hidroxit C. Axit axetic D. đồng (II) oxit

Câu 22: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Al, Fe vào dung dịch H2SO4 loãng, dư thu dược 10,08 lít khí (đkc). Biết Fe chiếm 60,87% về khối lượng. Giá trị m là
A. 13,8 gam       B. 9,6 gam        C. 6,9 gam          D. 18,3 gam

Câu 23: Trong các kim loại sau: Liti, Natri, Kali, Rubidi. Kim loại nhẹ nhất là

A. Liti B. Natri C. Kali  D. Rubidi.

Câu 24: Nhóm chức nào sau đây có chất béo ?

A. axit  B. ancol C. este D. andehit

 

Câu 29: Cao su nào sau đây là sản phẩm của phản ứng đồng trung ngưng ?

A. Cao su isopren   B. Cao su Clopren   C. Cao su Buna-N    D. Cao su Buna

Đề thi thử 2017 môn Hóa Chuyên Hạ Long lần 1 đáp án giải chi tiết
Câu 37: Thủy phân m gam hỗn hợp X gồm một số este đơn chức, mạch hở bằng dung dịch NaOH vừa đủ thu được a gam hỗn hợp muối và b gam hỗn hợp ancol. Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp muối trong O2 vừa đủ thu được hỗn hợp khí Y và 11,13 gam Na2CO3. Dẫn toàn bộ Y qua ình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 34,5 gam kết tủa, đồng thời thấy khối lượng bình tăng 19,77 gam so với ban đầu. Đun b gam hỗn hợp ancol với H2SO4 đặc ở 140oC thu được 6,51 gam hỗn hợp các ete. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Gía trị m là:

A. 19,35 gam B. 11,64 gam C. 17,46 gam D. 25,86 gam

Câu 35: Hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic Y và một este Z (Y, Z đều mạch hở không phân nhánh). Đun nóng 0,275 mol X cần dùng 200 ml dung dịch NaOH 2M thu được hỗn hợp 2 muối và hỗn hợp 2 ancol. Đun nóng toàn bộ 2 ancol này với H2SO4 đặc ở 140oC thu được 7,5 gam hỗn hợp 3 ete. Lấy hỗn hợp 2 muối trên nung với vôi tôi xút chỉ thu được một khí duy nhất, khí này làm mất màu vừa đủ dung dịch 44 gam Br2 thu được sản phẩm chứa 85,106% brom về khối lượng. Khối lượng của Z trong X là:

A. 18,96 gam B. 19,75 gam C. 23,70 gam D. 10,80 gam
Đề thi thử 2017 môn Hóa Chuyên Hạ Long lần 1 đáp án giải chi tiết

Đáp án giải chi tiết đề thi thử môn Hóa Chuyên Hạ Long lần 1 năm 2017

Đề thi thử 2017 môn Hóa Chuyên Hạ Long lần 1 đáp án giải chi tiết
Đề thi thử 2017 môn Hóa Chuyên Hạ Long lần 1 đáp án giải chi tiết
Đề thi thử 2017 môn Hóa Chuyên Hạ Long lần 1 đáp án giải chi tiết
Đề thi thử 2017 môn Hóa Chuyên Hạ Long lần 1 đáp án giải chi tiết
Đề thi thử 2017 môn Hóa Chuyên Hạ Long lần 1 đáp án giải chi tiết

3.5/5 - (2 bình chọn)
LINK TẢI VỀ MÁY
Download
Nếu link tải phía trên bị lỗi, các bạn có thể tải về bằng link dự phòng : Link Google | Dropbox Server
  • Add Your Comment