Đề Thi Thử 2016 môn Tiếng Anh THPT Bỉm Sơn Thanh Hóa

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN ANH NĂM 2016 theo cấu trúc mới của bộ giáo dục (Gồm 2 phần tự luận, trắc nghiệm). Mã đề 132, thi thử lần 1 năm 2016 của trường THPT Bỉm Sơn tỉnh Thanh Hóa

Trích dẫn một số câu của đề thi thử tiếng anh năm 2016:
SECTION B (2 points):
I.Finish each of the following sentences in such a way that it means the same as the sentence printed before it.Write your answers on your answer sheet.(0.5points)
Question 1: It is said that the Great Pyramid of Giza was built over a 20-year period.
The Great Pyramid of Giza ………………………………………………………
Question 2: Mary started learning English 3 years ago.
Mary has ……………………………………………………………………
Question 3: Mr. Smith knew little about the Internet, so he didn’t invest into any computer companies.
Had ……………………………………………………………………………………
Question 4: We can’t have breakfast in the garden because it is very cold.
It is so…………………………………………………………………………………………………..
Question 5: Immediately after his arrival, things went wrong.
Hardly……………………………………………………………………………….
II. In about 140 words, write a paragraph about the benefits of playing sports. Write your paragraph on your answer sheet.(1,5 points).
The following prompts might be helpful to you.
– Keeping fit and healthy
– Entertaining and relaxing
– Earning money

Đề Thi Thử 2016 môn Tiếng Anh THPT Bỉm Sơn Thanh Hóa lần 1

Đề Thi Thử 2016 môn Tiếng Anh THPT Bỉm Sơn Thanh Hóa lần 1

Trích dẫn đáp án phần tự luận 2 điểm ĐỀ THI THỬ MÔN ANH NĂM 2016:
SECTION B (2 points):
I.Finish each of the following sentences in such a way that it means the same as the sentence printed before it.Write your answers on your answer sheet.(0.5points)
Mã 132: Question 1: The Great Pyramid of Giza is said to have been built over a 20-year period.
Question 2: Mary has been learning/ has learnt English for 3 years.
Question 3: Had Mr. Smith known much about the Internet, he would have invested into some computer companies.
Question 4: It is so cold that we can’t have breakfast in the garden.
Question 5: Hardly had he arrived when things went wrong.
II. In about 140 words, write a paragraph about the benefits of playing sports. Write your paragraph on your answer sheet.(1,5 points).
-Viết đúng format: 0,4 điểm (đúng cấu trúc đoạn văn
– Nội dung: 0,5 điểm, phát triển ý
– Từ vựng cấu trúc, từ nối: 0,3 điểm
– Ngữ pháp, dấu câu, chính tả, liên kết câu: 0,3 điểm
1. Bố cục 0.40
Câu dẫn chủ đề mạch lạc
Bố cục hơp lý rõ rang phù hợp yêu cầu của đề bài
Bố cục uyển chuyển từ mở bài đến kết luận
2. Phát triển ý 0.25
Phát triển ý có trình tự logic
Có dẫn chứng, ví dụ đủ để bảo vệ ý kiến của mình
3. Sử dụng ngôn từ 0.30
Sử dụng ngôn từ phù hợp nội dung
Sử dụng ngôn từ đúng văn phòng thể loại
Sử dung từ nối các ý cho bài viết uyển chuyển
4. Nội dung 0.30
Đủ thuyết phục người đọc
Đủ dẫn chứng, ví dụ lập luận
Độ dài: Số từ không nhiều hơn hoặc ít hơn so với quy định 5%
5. Ngữ pháp, dấu câu và chính tả 0.25
Sử dụng đúng dấu câu
Chính tả: viết đúng chính tả
Lỗi chính tả gây hiểu nhầm/sai lệch ý sẽ bị tính một lỗi ( trừ 1% điểm bài viết)
Sử dụng đúng thời, thể, cấu trúc câu đúng ngữ pháp (lỗi ngữ pháp gây hiểu nhầm/sai lệch ý sẽ bị trừ 1% điểm bài viết)
Tổng 1.50

Download Full file PDF: http://www.mediafire.com/?e5htcbs5ds00915

Các bạn có thể tham khảo và download thêm 1 số đề thi thử có đáp chi tiết khác mà website đã đăng tải

1. Đề thi thử môn Anh THPT Quốc gia năm 2016 – Số 1 (Giải thích chi tiết Key)

2. Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh 2016 đáp án giải thích chi tiết – Đề số 2

3.Đề thi thử môn Tiếng Anh năm 2016 giải thích chi tiết từng KEY – Đề số 3

4. Đề Thi Thử Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2016 số 5 đáp án chi tiết

5. Đề Thi Thử Môn Tiếng Anh 2016 số 6 có đáp án chi tiết

4/5 - (8 bình chọn)
  • Add Your Comment