Đề thi thử môn Anh 2018 THPT Thạnh Hóa đáp án giải chi tiết

Trường THPT Thạch Hóa tỉnh Long An tổ chức thi thử môn Anh 2018 khá sớm. Đề thi có đáp án (keys) giải chi tiết được chia sẻ giúp học sinh luyện tập, tiếp thu các cấu trúc, kiến thúc mới cũng như cọt xát dần với các dạng câu hỏi trong cấu trúc đề thi thpt quốc gia tiếng Anh trước khi bước vào khoảng thời gian tập trung luyện đề thi liên tục. Trước đó, website cũng đã có bài viết tổng hợp rất nhiều đề thi khác để sĩ tử có thể dễ dàng theo dõi, download.

Đề thi thử THPT QG 2018 môn Tiếng Anh CÓ ĐÁP ÁN

Thời gian sắp tới. dethithu.net sẽ nỗ lực gửi đến các bạn, thầy cô giáo thật nhiều đề thi thử thpt quốc gia chất lượng. Các bạn nhớ đồng hành cùng chúng mình nhé!

Một số câu hỏi trong đề thi thử của trường Thạnh Hóa

Câu 13: It was in this house ……………….. I spent my childhood.
A. when              B. where          C. which      D. that
Câu 14: The more you work, ……………….. you can earn.
A. the less promotion      B. the experience
C. the more money         D. the most tired
Câu 15: Sarah: Your pictures are beautiful.
Brendon: We ……………….. more if we had not run out of film.
A. would have taken             B. would take          C. will have taken         D. had taken

Câu 16: Researchers are making enormous progress in understanding …………………
A. a tsunami is what and what causes it

B. what a tsunami is and what causes it

C. what is a tsunami and what causes it
D. is what a tsunami and what causes it

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the corresponding sentence to have the same meaning as the original one provided above in each of the following ones.
Câu 32: People think the Samba is the most popular dance in Brazil
A. The Samba is thought to be the most popular dance in Brazil.
B. It is thought that the Samba was the most popular dance in Brazil.
C. It is thought that the Samba is among the most popular dances in Brazil.
D. In Brazil, the Samba is thought to be one of the most popular dances.

Câu 33: Our parents join hands to give us a nice house and a happy home.
A. Our parents give hands to give us a nice house and a happy home.
B. Our parents hold hands to give us a nice house and a happy home.
C. Our parents work together to give us a nice house and a happy home.
D. Our parents shake hands to give us a nice house and a happy home.

Câu 34: When she received the exam results, she immediately phoned her mom.
meaning to the

A. She immediately phoned her mom that she would receive the exam results.
B. No sooner had she received the exam results than she phoned her mom.
C. No sooner had she phoned her mom than she received the exam results.
D. She received the exam results immediately after she phoned her mom.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word CLOSEST in meaning to the underlined word in each of the following questions.

Câu 35: The bomb exploded in the garage; fortunately no one hurt.
A. taken off           B. went off            C. put on    D. hold up
Câu 36: In times of war, the Red Cross is dedicated to reducing the sufferings of wounded soldiers, civilians, and prisoners of war.
A. initiated             B. appalled          C. devoted        D. mounted

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.
Câu 39: The weather was very hot. The boys continued playing football in the schoolyard.
A. Because of the weather was hot, the boys continued playing football in the schoolyard.
B. Because the hot weather, the boys continued playing football in the schoolyard.
C. In spite of the hot weather, the boys continued playing football in the schoolyard.
D. Despite the weather was hot, the boys continued playing football in the schoolyard.

Câu 40: She helped us a lot with our project. We couldn’t continue without her.
A. Unless we had her contribution, we could continue with the project.
B. But for her contribution, we could have continued with the project.
C. If she hadn’t contributed positively, we couldn’t have continued with the project.
D. Provided her contribution wouldn’t come, we couldn’t continue with the project.
Đề thi thử môn Anh 2018 THPT Thạnh Hóa đáp án giải chi tiết
Đề thi thử môn Anh 2018 THPT Thạnh Hóa đáp án giải chi tiết
Đề thi thử môn Anh 2018 THPT Thạnh Hóa đáp án giải chi tiết
Đề thi thử môn Anh 2018 THPT Thạnh Hóa đáp án giải chi tiết
Đề thi thử môn Anh 2018 THPT Thạnh Hóa đáp án giải chi tiết
Đề thi thử môn Anh 2018 THPT Thạnh Hóa đáp án giải chi tiết

Lời giải chi tiết đề thi thử tiếng Anh trường Thạnh Hóa lần 1 năm 2018

Câu 13: It was in this house ……………….. I spent my childhood.

D. that
Cấu trúc câu chẻ
Câu 14: The more you work, ……………….. you can earn.
C. the more money
Cấu trúc so sánh kép
Câu 15: Sarah: Your pictures are beautiful.
Brendon: We ……………….. more if we had not run out of film.
A. would have taken
Mệnh đề chính của câu điều kiện loại 3

Câu 16: Researchers are making enormous progress in understanding …………………
B. what a tsunami is and what causes it
Cấu trúc của câu tường thuật câu hỏi

Đáp án đề thi thử môn Anh 2018 THPT Thạnh Hóa
Giải chi tiết đề thi thử môn Anh 2018 THPT Thạnh Hóa
Keys đề thi thử môn Anh 2018 THPT Thạnh Hóa
Lời giải chi tiết đề thi thử môn Anh 2018 THPT Thạnh Hóa
Đề thi thử môn Anh 2018 THPT Thạnh Hóa đáp án giải chi tiết

Với những đề thi có lời giải chi tiết hay như thế này, chúng mình hi vọng sẽ hữu ích, giúp đỡ được tối đa cho việc ôn thi của các bạn. Hãy Like và Share để ủng họ công sức của BQT Website nhé Cảm ơn các bạn !

4.5/5 - (2 bình chọn)
LINK TẢI VỀ MÁY
Download
Nếu link tải phía trên bị lỗi, các bạn có thể tải về bằng link dự phòng : Link Google | Dropbox Server
  • Add Your Comment