Chào bạn! Hãy ghé thăm Website www.DeThiThu.Net mỗi ngày bạn nhé.Chúng mình cập nhật đề thi thử Đại Học - THPT Quốc Gia liên tục đó!

Đề thi thử môn Anh 2017 THPT Chuyên ĐH Vinh lần 1 có đáp án

Đề thi thử môn Anh 2017 THPT Chuyên ĐH Vinh lần 1 có đáp án là 1 trong số những đề được nhiều học sinh và giáo viên mong đợi nhất mỗi năm bởi sự đầu tư trong cách ra đề cũng như cấu trúc đề thi rất sát với đề thi thật của Bộ GD.

Thomas and Peter are meeting after a long time.

Thomas: “How have you been recently?”      Peter: “_____”
A. I am going on holiday next week.       B. Pretty busy, I think.
C. By car, usually.                                       D. I am working here.

Question 2: George and Frankie are talking about their hobbies.
George: “In my opinion, action films are exciting”. Frankie: “_____”

A. What are opinion!              B. There‟s no doubt about it.
C. Yes, you can do it.             D. Your opinion is exactly.

Đề thi thử THPT Quôc Gia môn Anh 2017 Chuyên ĐH Vinh lần 1 có đáp án

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the best option for each of the blanks.
In the past, it was common for three or more (14) ______to live together in the same roof. Nowadays most elderly people live (15) _______their own. They generally stay in contact with their children or grandchildren but might live in the different part of the country. People also live longer, often 20 years after they have (16) ______ from their job. Modern American culture tends to value youth rather than age. This create an interesting challenge for older people and for the country.
American families also have troubles. They are the divorce rate, the fact that working mothers might have (17) ______ time with their children, and the problems that parents and children sometimes misunderstand each other. (18)_______, family is still at the center of most people‟s lives.

Question 14:  A. generations B. classes  C. nations D. peoples
Question 15: A. at        B. by                     C. with            D. on
Question 16: A. stopped         B. saved         C. retired        D. given up
Question 17: A. much            B. a few                       C. less              D. fewer
Question 18: A. However   B. Otherwise   C. Therefore      D. Although
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.
Question 27: “He is always arguing with his new classmate”. She said.
A. She informed that he was always arguing with his new classmate.
B. She said that he didn‟t like his new classmate.
C. She explained that his new classmate was noisy.
D. She complained that he was always arguing with his new classmate.
Question 28: Is anyone checking your essay about the environmental pollution?
A. Are you having someone to check your essay about the environmental pollution?
B. Are you checking your essay about the environmental pollution?
C. Are you going to check your essay about the environmental pollution?
D. Are you having your essay about the environmental pollution checked?
Question 29: A new book is twice as expensive as an old one.
A. An old book is more cheaper than a new one.
B. A new book is twice the price of an old one.
C. An old book is as twice as the price of the new one.
D. A new book is so far more expensive than an old one.
Đề thi thử môn Anh 2017 THPT Chuyên ĐH Vinh lần 1 có đáp án
Đề thi thử THPT QG môn Anh 2017 Chuyên ĐH Vinh lần 1 có đáp án
Đề thi thử môn Anh 2017 Chuyên ĐH Vinh lần 1 có đáp án
De thi thu mon Anh 2017 THPT Chuyen DH Vinh lan 1 co dap an trang 4

Đáp án đề thi thử môn Anh 2017 THPT Chuyên ĐH Vinh lần 1

Đáp án đề thi thử môn Anh 2017 THPT Chuyên ĐH Vinh lần 1 có đáp án

Đề thi thử môn Anh 2017 THPT Chuyên ĐH Vinh lần 1 có đáp án
3.29 (65.71%) 7 votes

LINK TẢI VỀ MÁY
Download
Nếu link tải phía trên bị lỗi, các bạn có thể tải về bằng link dự phòng : Link Google | Dropbox Server

Thông tin tác giả

Hữu Hùng Hiền Hòa

Chào bạn.Mình là Hùng, là người trực tiếp quản lý Blog chia sẻ đề thi này.Mình rất vui khi bạn đã ghé thăm dethithu.net. Mọi yêu cầu, thắc mắc, cần hỗ trợ giải đáp các câu hỏi, bài tập liên quan đến đề thi, các bài viết ở dethithu.net. Bạn vui lòng gửi 1 bình luận ở bài viết để được hỗ trợ chi tiết, cụ thể

GỬI BÌNH LUẬN