Đề thi thử Hóa 2017 THPT Chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương giải chi tiết

Đề thi thử Hóa 2017 THPT Chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương có đáp án giải chi tiết. Đề thi gồm 40 câu, thời gian làm bài 50 phút. Đây là đề thi thử môn Hóa lần 2 năm 2017 của trường Chuyên Nguyễn Trãi. Đáp án giải chi tiết, dễ hiểu được thực hiện bởi Lê Thùy Linh – ĐH Sư Phạm Hà Nội.

Câu 7: Phát biểu nào sau đây đúng về tính chất hóa học chung của este?
A. Bị thủy phân không hoàn toàn trong môi trường axit
B. Cho phản ứng cộng H2 với xúc tác Ni, t°
C. Thủy phân không hoàn toàn trong môi trường kiềm
D. Thủy phân hoàn toàn trong môi trường axit

Câu 23: Khái niệm nào sau đây là đúng nhất về este?
A. Este là những chất có chứa nhóm -COO-
B. Khi thay nhóm -OH ở nhóm cacboxyl của axit cacboxylic bằng nhóm OR thì được este.
C. Este là những chất có trong dầu, mỡ động thực vật.
D. Este là sản phẩm của phản ứng giữa axit và bazơ.

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2017 môn Hóa Chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương

Câu 26: Dung dịch  H2SO4 đặc nguội không thể hòa tan được kim loại nào sau đây?

A. Cu                                     B. Na                           C.Al    D. Zn

Câu 28: Chất béo là este của axit béo với:

A. Etanol                                        B. Etilengliycol                            C. Glixeron                            D. Phenol

Câu 34: Cho dung dịch X chứa a mol FeCl2 và a mol NaCl vào dung dịch chứa 4,8a mol AgNO3 thu được 64,62 gam kết tủa và dung dịch Y. Khối lượng chất tan có trong dung dịch Y là:
A. 55,56 gam                  B. 38,60 gam                          C. 56,41 gam                               D. 40,44 gam
Đề thi thử Hóa 2017 THPT Chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương có đáp án giải chi tiết
Đề thi thử Hóa 2017 THPT Chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương có đáp án giải chi tiết
Đề thi thử Hóa 2017 THPT Chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương có đáp án giải chi tiết
Đề thi thử Hóa 2017 THPT Chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương có đáp án giải chi tiết

Đáp án giải chi tiết đề thi thử Hóa 2017 THPT Chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương

Đáp án đề thi thử Hóa 2017 THPT Chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương giải chi tiết
Đáp án đề thi thử Hóa 2017 THPT Chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương giải chi tiết
Đáp án đề thi thử Hóa 2017 THPT Chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương giải chi tiết
Đáp án đề thi thử Hóa 2017 THPT Chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương giải chi tiết
Đáp án đề thi thử Hóa 2017 THPT Chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương giải chi tiết
Đáp án đề thi thử Hóa 2017 THPT Chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương giải chi tiết
Đáp án đề thi thử Hóa 2017 THPT Chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương giải chi tiết

 

4/5 - (2 bình chọn)
LINK TẢI VỀ MÁY
Download
Nếu link tải phía trên bị lỗi, các bạn có thể tải về bằng link dự phòng : Link Google | Dropbox Server
  • Add Your Comment