Đề thi thử 2016 môn Hóa THPT Chuyên Lê Quý Đôn lần 1

 ĐỀ THI THỬ MÔN HÓA THPT QUỐC GIA NĂM 2016  của trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn lần 1 kèm đáp án do website đề thi thử chấm Net sưu tầm và đăng tải gửi tới sĩ tử thi THPT Quốc Gia năm 2016

Cho khối lượng nguyên tử của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.
Câu 1: Có bao nhiêu hiđrocacbon mạch hở là chất khí ở điều kiện thường, phản ứng được với dung dịch AgNO3 trong NH3?
A. 4. B. 5. C. 3. D. 6.
Câu 2: Hỗn hợp E gồm axit cacboxylic X, ancol Y (đều no, đơn chức, mạch hở) và este Z được tạo bởi X, Y. Đốt cháy hoàn toàn m gam E cần 40,32 lít O2 (đktc), thu được 31,36 lít CO2 (đktc). Đun nóng m gam E với 100 ml dung dịch NaOH 1M, sau khi phản ứng kết thúc, cô cạn dung dịch thu được 5,68 gam chất rắn khan. Công thức của X là
A. C3H7COOH. B. HCOOH. C. C2H5COOH. D. CH3COOH.

Hình ảnh Đề thi thử 2016 môn Hóa THPT Chuyên Lê Quý Đôn lần 1

Đề thi thử 2016 môn Hóa THPT Chuyên Lê Quý Đôn lần 1

Đề thi thử 2016 môn Hóa THPT Chuyên Lê Quý Đôn lần 1

 

Download FUll file PDF đề thi + đáp án : http://www.mediafire.com/?7g98dackpk787ds

 

Các bạn có thể  môn Hóa Học

Đề Thi Thử THPT Quốc Gia 2016 Môn Hóa Học số 1

Đề Thi Thử môn Hóa THPT Quốc Gia 2016 số 2 giải chi tiết

 

3.7/5 - (7 bình chọn)
  1. lê thị lệ 10 Tháng Mười Hai, 2015
   • Hữu Hùng Hiền Hòa 11 Tháng Mười Hai, 2015
  2. oanh 1 Tháng Một, 2016
  3. lê cảnh đạt 3 Tháng Một, 2016
  4. lê cảnh đạt 3 Tháng Một, 2016
   • Hữu Hùng Hiền Hòa 4 Tháng Một, 2016
    • lumpen khoi 5 Tháng Sáu, 2016

  Add Your Comment