Đề thi thử môn Hóa 2016 THPT Ngô Sĩ Liên, Bắc Giang lần 3

Đề thi thử môn Hóa 2016 THPT Ngô Sĩ Liên, Bắc Giang lần 3 gồm 50 câu kèm đáp án được ra theo cấu trúc đề thi thpt quốc gia .Thứ tự các câu hỏi được sắp xếp từ dễ đến khó.

Câu 2: Liên kết hoá học giữa các nguyên tử trong phân tử H2O là liên kết

A. cộng hoá trị phân cực.                                     B. ion.

C. hiđro.                                                                  D. cộng hoá trị không phân cực.

Câu 4: Trong các ion sau đây, ion nào có tính oxi hóa mạnh nhất?

A. Ca2+.             B. Ag+.            C. Cu2+.              D. Zn2+

Câu 7: Loại tơ nào dưới đây thường dùng để dệt vải, may quần áo ấm hoặc bện thành sợi “len” đan áo rét?

A.Tơ Capron                  B. Tơ lapsan                   C.Tơ nilon – 6,6                   D. Tơ nitron

Hình ảnh Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa 2016 THPT Ngô Sĩ Liên, Bắc Giang lần 3Đáp án Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa 2016 THPT Ngô Sĩ Liên, Bắc Giang lần 3

3.5/5 - (4 bình chọn)
LINK TẢI VỀ MÁY
Download
Nếu link tải phía trên bị lỗi, các bạn có thể tải về bằng link dự phòng : Link Google | Dropbox Server
  1. vânanh 29 Tháng Năm, 2016
  2. ngânnguyễn 31 Tháng Năm, 2016
   • dâu 8 Tháng Sáu, 2016
  3. shochiasd 4 Tháng Sáu, 2016

  Add Your Comment