Thẻ: Đề Thi Thử THPT Quốc Gia 2017 môn VĂN

Đề Thi Thử THPT Quốc Gia 2017 môn VĂN có đáp án gồm 2 phần đọc hiểu và làm văn chuẩn cấu trúc đề thi THPT Quốc Gia môn Văn của BGD & ĐT cập nhật nhanh nhất

Cách làm phần đọc hiểu văn bản

Đối với phần đọc hiểu, việc đầu tư để đạt tối da 3 điểm là lựa chọn thông minh. Khi ôn tập, học sinh cần tập trung vào các kiến thức về từ tiếng Việt; về kiểu câu và hiệu quả sử dụng, phương tiện và phép liên kết trong văn bản. Các phương thức biểu đạt trong văn bản; biện pháp nghệ thuật; phong cách chức năng ngôn ngữ; thao tác lập luận, thể thơ…

Để đạt được điểm tối đa phần đọc hiểu, cần có những kỹ năng làm bài hiệu quả. Trước tiên, đọc hệ thống câu hỏi trước để vừa tiết kiệm thời gian vừa định hướng cho việc đọc văn bản nên tập trung vào đâu, trả lời trực tiếp vào câu hỏi một cách ngắn gọn, chính xác và đầy đủ. Không cần dài dòng, lan man.

Đối với nghị luận xã hội, văn học

Với phần làm văn nghị luận xã hội, ngoài việc giải thích nghĩa, phân tích vấn đề thì học sinh cũng nên lấy các dẫn chứng phù hợp, tiêu biểu và thuyết phục. Ví dụ càng thực tế, nhiều người biết, có sức ảnh hưởng càng mang lại hiệu quả

Học sinh có thể bắt đầu bằng việc trả lời các câu hỏi đơn giản: Là gì? Vì sao? Ai? Làm như thế nào? Đặc biệt phải chú ý đến ý nghĩa của vấn đề với bản thân và cuộc sống, chú ý đến cả bài học nhận thức và bài học thay đổi hành động. Mặt tích cực, tiêu cực của vấn đề.

Phần nghị luận văn học, học sinh ôn luyện theo các chuyên đề như văn học hiện thực, văn học lãng mạn, thơ ca cách mạng, văn xuôi cách mạng, văn học sau 1975… trước khi học các tác phẩm cụ thể nên khái quát những đặc trưng nội dung, những quan điểm nghệ thuật riêng của từng giai đoạn văn học để học có hệ thống và thuận tiện cho so sánh, liên hệ, mở rộng. Không nên học thuộc, học tủ các tác phẩm.